Snažíme se, aby naše mateřská škola byla místem, kde se děti a rodiče cítí bezpečně jako ve svém rodinném prostředí.

K dětem přistupujeme jako k jedinečné neopakovatelné osobnosti, která má právo být sama sebou a právě jako taková, musí být respektována.

Děti vedeme k uvědomělé péči o zdraví a zdravý životní styl. Klademe důraz na pohybovou aktivitu směřující k posilování fyzické kondice a učení prožitkem s vyloučením stresu.

Usilujeme o to, aby děti získaly základní postoje a návyky do dalšího života, založené na respektu lidských potřeb a přírody prostřednictvím vzájemné komunikace a spolupráce.

Dětem nabízíme metody a formy práce, které upevňují dovednosti a návyky jak být slušný, samostatný, umět pomáhat, upřímně jednat a mít zodpovědnost.

Nenásilně vedeme děti k tomu, aby si všímaly detailů přírody, poznávaly ji a všímaly si krásy kolem sebe. Učíme je jinému přístupu k přírodě „Poznej a chraň“.

ZPRÁVY ZE ŠKOLKY

SDĚLENÍ PRO RODIČE

Akce na měsíc leden

Miletín

TUKONI“     ( vybíráme 40,00 Kč.)  Kdy : 13.1.2020 od 9.00 hod. „O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH“ Kdy : 23.1.2020 od 9.15 hod. (vybíráme 50,-Kč) pohádka NAROZENINOVÁ OSLAVA LEDNOVÝCH DĚTÍ Kdy : 31.1.2020  

UČITELKY

TŘÍDY

DĚTÍ

NAŠE VÝLETY, AKCE A ÚSPĚCHY

Ohlédnutí za vánočním obdobím

Vánoční období jsme zahájili spolu s rodiči a to „Vánočním tvořením“, kdy jsme společně vyráběli sněhuláčky. Samozřejmě k nám do MŠ zavítal i Mikuláš s andělem a čertíky. Viděli jsme i krásné divadelní představení „Švec a čert“. V tomto období jsme oslavili i Vánoce u nás ve školce a to tradiční besídkou, tentokrát s názvem „BÍLÉ VÁNOCE PRO JEŽÍŠKA“, následující ...

Dozvědět se více

Ohlédnutí za podzimem

Během podzimu jsme si s dětmi užily mnoho legrace, například u divadelních představení „Jak pouštěli draka“, „O Líné princezně“ nebo při výletu do hořického divadla KORUNA na pohádku „Malý princ“. Také jsme si užili exkurzy u profesionálních hasičů v Hořicích. Děti si procvičily hlavičky při „Malé technické univerzitě“ a své tělo při projektu „Sportovní školička“ a hrabání ...

Dozvědět se více

VAŠIM DĚTEM SE VĚNUJÍ

LENKA CHLUBNOVÁ

- vedoucí mateřské školy
- metodička programu „Léčivá píšťalka“
- metodička „Čarujeme s pastelkami“
- s dětmi nejraději cvičí a sportuje

LUCIE ONDRÁČKOVÁ

- učitelka
- metodička „Kluk Viktor a panenka Jablenka“
- s dětmi nejraději maluje, kreslí a tvoří

ZUZANA MAKOVIČKOVÁ

- učitelka

LUCIE VAŠÁTKOVÁ

- učitelka
- metodička programu „Když Alenka stůně“
- s dětmi nejraději zpívá, tančí a rytmizuje

HELENA FUCHSOVÁ

- školnice
- číšnice ve školním stravování

LENKA TÉROVÁ

- školní asistent
- asistentka pedagoga

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE