Snažíme se, aby naše mateřská škola byla místem, kde se děti a rodiče cítí bezpečně jako ve svém rodinném prostředí.

K dětem přistupujeme jako k jedinečné neopakovatelné osobnosti, která má právo být sama sebou a právě jako taková, musí být respektována.

Děti vedeme k uvědomělé péči o zdraví a zdravý životní styl. Klademe důraz na pohybovou aktivitu směřující k posilování fyzické kondice a učení prožitkem s vyloučením stresu.

Usilujeme o to, aby děti získaly základní postoje a návyky do dalšího života, založené na respektu lidských potřeb a přírody prostřednictvím vzájemné komunikace a spolupráce.

Dětem nabízíme metody a formy práce, které upevňují dovednosti a návyky jak být slušný, samostatný, umět pomáhat, upřímně jednat a mít zodpovědnost.

Nenásilně vedeme děti k tomu, aby si všímaly detailů přírody, poznávaly ji a všímaly si krásy kolem sebe. Učíme je jinému přístupu k přírodě „Poznej a chraň“.

ZPRÁVY ZE ŠKOLKY

SDĚLENÍ PRO RODIČE

OZNÁMENÍ

Miletín

Se souhlasem zřizovatele a ředitelky školy se v době vánočních prázdnin MŠ Korálka uzavírá od 24.12.2021 do 2.1.2022.

UČITELKY

TŘÍDY

DĚTÍ

NAŠE VÝLETY, AKCE A ÚSPĚCHY

Co jsme prožili v PROSINCI

Na začátku měsíce nás navštívil Mikuláš s čertem. Poté jsme se účastnili projektového dne – Polytechnika s paní Brumlichovou, kde si děti vyrobily polštářek pro rodiče. Dále jsme se účastnili posledních dvou lekcí Malé technické univerzity. Nejdříve to byl „Malý zpracovatel odpadů“. Následně „Malý archeolog“. Děti byly nadšené ze sněhové nadílky, kterou si náležitě užily na naši ...

Dozvědět se více

Co jsme prožili v LISTOPADU

I v listopadu nás trápila velká nemocnost dětí, ale i přes to jsme si celý měsíc velmi užili.   Uklidili jsme naši zahrádku a společně s dětmi shrabali listí. Navštívilo nás divadlo s pohádkou „Jak šel Slávek do světa“. Také jsme uskutečnili tři projektové dny s odborníky. Prvním projektový den byl s praktickým lékařem MUDr. Hrádkem. Děti si tento den ...

Dozvědět se více

Co jsme prožili v ŘÍJNU

Pojďte se podívat, co jsme s vašimi dětmi prožili v měsíci říjnu. Děti měly možnost účasti na projektu Malá digitální univerzita, kdy hravou formou poznávaly, jak funguje internet, jak se do něho ukládají informace, jak se vyhledává, … apod. Také se uskutečnily další dvě lekce MALÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY, ve kterých se děti učily stavět podle plánků a ...

Dozvědět se více

Co jsme prožili v ZÁŘÍ

I přes velkou nemocnost dětí, jsme si září užili – na to se můžete podívat níže na fotografiích.   Pozorovali jsme budování nového plotu kolem naší školky. Základní škola nás pozvala na uvádění „pravěké“ pece do provozu. Tuto pec sami se žáky budovali a děti se tak mohly podívat, jak taková pec dříve vypadala a k čemu sloužila. Také nás navštívila dvě divadla. Nejdříve Knihadýlko s pohádkou a spoustou úkolů, které si děti naplno užily. Poté to bylo maňáskové divadélko se třemi klasickými pohádkami – O Veliké řepě, Tři kůzlátka a Červená Karkulka. Zúčastnili jsme se i projektu Malá datová univerzita. Zde se děti dozvěděly, jak funguje přenos dat, což si i vyzkoušeli na přenosu obrázku mezi imaginárními zařízeními. V září jsme odstartovali projekt SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA.   Na konci měsíce jsme oslavili narozeniny zářijových dětí a zaměstnanců a dětí, které neslavili před prázdninami.

Dozvědět se více

VAŠIM DĚTEM SE VĚNUJÍ

LENKA CHLUBNOVÁ

- vedoucí mateřské školy
- metodička programu „Léčivá píšťalka“
- metodička „Čarujeme s pastelkami“
- s dětmi nejraději cvičí a sportuje

LUCIE ONDRÁČKOVÁ

- učitelka
- metodička „Kluk Viktor a panenka Jablenka“
- s dětmi nejraději maluje, kreslí a tvoří

HANA HRÁDKOVÁ

- učitelka

LUCIE VAŠÁTKOVÁ

- učitelka
- metodička programu „Když Alenka stůně“
- s dětmi nejraději zpívá, tančí a rytmizuje

HELENA FUCHSOVÁ

- školnice
- číšnice ve školním stravování

LENKA TÉROVÁ

- školní asistent
- asistentka pedagoga

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE