Snažíme se, aby naše mateřská škola byla místem, kde se děti a rodiče cítí bezpečně jako ve svém rodinném prostředí.

K dětem přistupujeme jako k jedinečné neopakovatelné osobnosti, která má právo být sama sebou a právě jako taková, musí být respektována.

Děti vedeme k uvědomělé péči o zdraví a zdravý životní styl. Klademe důraz na pohybovou aktivitu směřující k posilování fyzické kondice a učení prožitkem s vyloučením stresu.

Usilujeme o to, aby děti získaly základní postoje a návyky do dalšího života, založené na respektu lidských potřeb a přírody prostřednictvím vzájemné komunikace a spolupráce.

Dětem nabízíme metody a formy práce, které upevňují dovednosti a návyky jak být slušný, samostatný, umět pomáhat, upřímně jednat a mít zodpovědnost.

Nenásilně vedeme děti k tomu, aby si všímaly detailů přírody, poznávaly ji a všímaly si krásy kolem sebe. Učíme je jinému přístupu k přírodě „Poznej a chraň“.

ZPRÁVY ZE ŠKOLKY

SDĚLENÍ PRO RODIČE

Miletín

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 najdete v sekci příspěvky.

UČITELKY

TŘÍDY

DĚTÍ

NAŠE VÝLETY, AKCE A ÚSPĚCHY

DEN DĚTÍ – Pravěk ještě žije

Den dětí jsme letos oslavili „v pravěku“. Rodiče dětem nachystali krásné a mnohdy nápadité kostýmy. Děti si zkusily nakreslit mamuta na „skálu“ (zmačkaný papír), vyrobily si sopku, zabubnovaly si na klacíky, ulovily mamuta na překážkové dráze a probudily sopku (pokus s octem a jedlou sodou). Nakonec děti dostaly odměnu – bonbonek a bublifuk.

Dozvědět se více

Světelná laboratoř

Začátkem června si děti nejstarší věkové skupiny vyzkoušely pár pokusů se světlem v rámci vzdělávacího programu „Světelná laboratoř“.

Dozvědět se více

Plavecký kurz

V květnu začali děti nejstarší věkové skupiny jezdit na plavecký kurz do krytého bazénu v Hořicích. Celkem je čeká 9 lekcí, kdy se naučí základům plaveckých technik. Na konci je čeká závod a malá odměna s „mokrým vysvědčením“. Konec plaveckého kurzu bude koncem června.  

Dozvědět se více

Narozeninové oslavy

I v tomto jarním období jsme oslavili narozeniny dětí. Oslavencům jsme popřáli písničkou, předali dárečky, které děti během dopoledne namalovaly, a poté si oslavenci vybrali dáreček v narozeninové krabici. Vše jsme zakončili drobným občerstvením, které děti spolu se svými rodiči připravili.

Dozvědět se více

Školní výlet – KUKS

Letos jsme se vydali na zámek Kuks. Zde děti shlédli povedenou pohádku O Bajajovi, ve které měl svou roli živý kůň. Po pohádce jsme si prošli připravená stanoviště, kde si děti vyzkoušely střílet z katapultu, umlýt mouku, pohladily si kozlíka a beránka a spoustu dalších činností. Společně jsme si prošli zámeckou zahradu plnou bylinek a krásných ...

Dozvědět se více

Zábavné dopoledne s fotbalisty

Miletínští fotbalisty nás pozvali na zábavné sportovní dopoledne na hřišti, kde si děti vyzkoušely, co musí zvládat a umět každý fotbalista. Děti si hry velmi užily. Jsme moc rádi, že jsme se mohli takové akce zúčastnit.

Dozvědět se více

ŠKOLA NANEČISTO

Během května se děti, které od září nastupují do 1. třídy, zúčastnily programu Základní školy „Škola nanečisto“. Děti si zde vyzkoušely roli školáků a seznámily se se svojí budoucí paní učitelkou.

Dozvědět se více

DEN MATEK – Párty pro maminku

V květnu jsme oslavili DEN MATEK, kdy všechny maminky zavítaly k nám do MŠ. Děti jim s láskou celé dopoledne připravovali pohoštění (tiramisu, chlebíčky, ovocné saláty, mufinky a domácí limonády). Odpoledne pak děti maminkám zazpívaly písničku, přednesly básničku, společně si zatancovaly mazurku a poté maminku pohostily připravenými dobrotami. Nakonec si ještě zasadily spolu s maminkou tajemná semínka a dodnes ...

Dozvědět se více

Čarodějná školka

Již tradičně nás na konci dubna navštívil velký rej čarodějů a čarodějnic. Děti přišly v kostýmech, které jim nachystali rodiče a celé dopoledne jsme si užili naši čarodějnou školku, pomocí tanečků, her a úkolů.

Dozvědět se více

Jak malovali vajíčka

Ve velikonočním období nás navštívilo „Divadlo s úsměvem“ s pohádkou „Jak malovali vajíčka“, kterou spolu s našimi dětmi shlédly i děti z Rohoznické MŠ.

Dozvědět se více

VAŠIM DĚTEM SE VĚNUJÍ

LENKA CHLUBNOVÁ

- vedoucí mateřské školy
- metodička programu „Léčivá píšťalka“
- metodička „Čarujeme s pastelkami“
- s dětmi nejraději cvičí a sportuje

LUCIE ONDRÁČKOVÁ

- učitelka
- metodička „Kluk Viktor a panenka Jablenka“
- s dětmi nejraději maluje, kreslí a tvoří

ZUZANA MAKOVIČKOVÁ

- asistentka pedagoga

LUCIE VAŠÁTKOVÁ

- učitelka
- metodička programu „Když Alenka stůně“
- s dětmi nejraději zpívá, tančí a rytmizuje

BLANKA VOJTĚCHOVÁ

- školnice
- číšnice ve školním stravování

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE