Snažíme se, aby naše mateřská škola byla místem, kde se děti a rodiče cítí bezpečně jako ve svém rodinném prostředí.

K dětem přistupujeme jako k jedinečné neopakovatelné osobnosti, která má právo být sama sebou a právě jako taková, musí být respektována.

Děti vedeme k uvědomělé péči o zdraví a zdravý životní styl. Klademe důraz na pohybovou aktivitu směřující k posilování fyzické kondice a učení prožitkem s vyloučením stresu.

Usilujeme o to, aby děti získaly základní postoje a návyky do dalšího života, založené na respektu lidských potřeb a přírody prostřednictvím vzájemné komunikace a spolupráce.

Dětem nabízíme metody a formy práce, které upevňují dovednosti a návyky jak být slušný, samostatný, umět pomáhat, upřímně jednat a mít zodpovědnost.

Nenásilně vedeme děti k tomu, aby si všímaly detailů přírody, poznávaly ji a všímaly si krásy kolem sebe. Učíme je jinému přístupu k přírodě „Poznej a chraň“.

ZPRÁVY ZE ŠKOLKY

SDĚLENÍ PRO RODIČE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

Miletín

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  pro školní rok 2019-2020 se uskuteční 14.5.2019 v budově mateřské školy od 10.00 hod. do 15.00 hod. (náhradní termín 15.5.2019 od 10.00hod. do 12.00 hod. – v případě nutnosti)   s sebou přineste: rodný list dítěte, doklad o bydlišti – občanský průkaz, přihlášku do MŠ, tiskopis A+B pro lékaře  

INFORMACE O TISKOPISECH K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Miletín

Tiskopisy k přijímacímu řízení do MŠ jsou k dispozici na těchto stránkách  v sekci Pro rodiče, nebo v budově mateřské školy.

UČITELKY

TŘÍDY

DĚTÍ

NAŠE VÝLETY, AKCE A ÚSPĚCHY

Klaun Ála – Cesta do pohádky

Na začátku března nás navštívil senzační klaun Ála se svým pejskem Pájou. Společně zavedli děti do pohádek pomocí her, tanečků, dramatizace a spoustou legrácek. Děti si toto interaktivní představení velice užily.

Dozvědět se více

Pyžamová párty s Kanafáskem

Konec měsíce února jsme zakončili „pyžamovou párty“. Tento den jsme si s dětmi užili spoustu legrace, zahráli si hry, hádali pohádky a dokonce nás navštívil i Kanafásek.

Dozvědět se více

NAROZENINOVÁ OSLAVA

V průběhu měsíce února jsme oslavili narozeniny dětí narozených v únoru. Oslavencům jsme popřáli písničkou, předali dárečky, které děti během dopoledne namalovaly, a poté si oslavenci vybrali dáreček v narozeninové krabici. Vše jsme zakončili drobným občerstvením, které děti spolu se svými rodiči připravili.

Dozvědět se více

POHÁDKOVÉ LYŽOVÁNÍ

Na začátku února se nejstarší děti účastnily programu „Pohádkové lyžování“ v Nové Pace. Děti kurz velmi bavil a všechny děti udělaly ve svých lyžařských dovednostech velký pokrok. Za statečnost a šikovnost je na konci kurzu čekalo i ocenění.

Dozvědět se více

Sněhová nadílka u nás v MŠ

Leden k nám byl štědrý nadílkou sněhu, který jsme s dětmi aktivně využívali na naši školní zahradě. Tam děti sáňkovaly, lyžovaly, koulovaly se, vytvářely obrázky pomocí šišek, stavěly různé domečky a samozřejmě i sněhuláky.

Dozvědět se více

NAROZENINOVÉ OSLAVY

Na začátku ledna jsme oslavili narozeniny dětí narozených v prosinci. Oslavencům jsme popřáli písničkou, předali dárečky, které děti během dopoledne namalovaly, a poté si oslavenci vybrali dáreček v narozeninové krabici. Vše jsme zakončili drobným občerstvením, které děti spolu se svými rodiči připravili. Na konci ledna jsme pak stejným způsobem oslavili narozeniny dětí narozených v lednu.

Dozvědět se více

Mikulášské dopoledne s nadílkou

Dne 5. prosince k nám již tradičně zavítal Mikuláš, anděl a čerti. Děti zazpívaly písničky, přednesly básničky a za to dostaly bohatou nadílku.

Dozvědět se více

Vánoční zdobení perníčků

Na konci listopadu jsme uspořádali akci s rodiči – „Vánoční zdobení perníčků“. Děti spolu se svými rodiči ozdobili spoustu perníčků a celou akci si společně užili.

Dozvědět se více

Jak se vaří pohádka

V listopadu nás navštívilo Nezávislé divadlo s pohádkou „Jak se vaří pohádka“.

Dozvědět se více

NAROZENINOVÁ OSLAVA dětí narozených v listopadu

V listopadu jsme oslavili narozeniny dětí narozených v tomto měsíci. Děti narozeniny oslavily povídáním si s kamarády, vybraly si dáreček, zazpívaly písničku a rozdaly si občerstvení, které doma s rodiči připravili.

Dozvědět se více

VAŠIM DĚTEM SE VĚNUJÍ

LENKA CHLUBNOVÁ

- vedoucí mateřské školy
- metodička programu „Léčivá píšťalka“
- metodička „Čarujeme s pastelkami“
- s dětmi nejraději cvičí a sportuje

LUCIE ONDRÁČKOVÁ

- učitelka
- metodička „Kluk Viktor a panenka Jablenka“
- s dětmi nejraději maluje, kreslí a tvoří

ZUZANA MAKOVIČKOVÁ

- asistentka pedagoga

LUCIE VAŠÁTKOVÁ

- učitelka
- metodička programu „Když Alenka stůně“
- s dětmi nejraději zpívá, tančí a rytmizuje

BLANKA VOJTĚCHOVÁ

- školnice
- číšnice ve školním stravování

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE