Snažíme se, aby naše mateřská škola byla místem, kde se děti a rodiče cítí bezpečně jako ve svém rodinném prostředí.

K dětem přistupujeme jako k jedinečné neopakovatelné osobnosti, která má právo být sama sebou a právě jako taková, musí být respektována.

Děti vedeme k uvědomělé péči o zdraví a zdravý životní styl. Klademe důraz na pohybovou aktivitu směřující k posilování fyzické kondice a učení prožitkem s vyloučením stresu.

Usilujeme o to, aby děti získaly základní postoje a návyky do dalšího života, založené na respektu lidských potřeb a přírody prostřednictvím vzájemné komunikace a spolupráce.

Dětem nabízíme metody a formy práce, které upevňují dovednosti a návyky jak být slušný, samostatný, umět pomáhat, upřímně jednat a mít zodpovědnost.

Nenásilně vedeme děti k tomu, aby si všímaly detailů přírody, poznávaly ji a všímaly si krásy kolem sebe. Učíme je jinému přístupu k přírodě „Poznej a chraň“.

ZPRÁVY ZE ŠKOLKY

SDĚLENÍ PRO RODIČE

UZAVŘENÍ MŠ 17. a 18. ledna 2019

Miletín

Ve dnech 17. a 18. ledna 2019 bude MŠ uzavřena po dohodě s Mudr. Obršálovou z důvodu nadměrného onemocnění dětí a učitelek – chřipkou. MŠ bude opět otevřena v pondělí 21. ledna 2019.

UČITELKY

TŘÍDY

DĚTÍ

NAŠE VÝLETY, AKCE A ÚSPĚCHY

Sněhová nadílka u nás v MŠ

Leden k nám byl štědrý nadílkou sněhu, který jsme s dětmi aktivně využívali na naši školní zahradě. Tam děti sáňkovaly, lyžovaly, koulovaly se, vytvářely obrázky pomocí šišek, stavěly různé domečky a samozřejmě i sněhuláky.

Dozvědět se více

NAROZENINOVÉ OSLAVY

Na začátku ledna jsme oslavili narozeniny dětí narozených v prosinci. Oslavencům jsme popřáli písničkou, předali dárečky, které děti během dopoledne namalovaly, a poté si oslavenci vybrali dáreček v narozeninové krabici. Vše jsme zakončili drobným občerstvením, které děti spolu se svými rodiči připravili. Na konci ledna jsme pak stejným způsobem oslavili narozeniny dětí narozených v lednu.

Dozvědět se více

Mikulášské dopoledne s nadílkou

Dne 5. prosince k nám již tradičně zavítal Mikuláš, anděl a čerti. Děti zazpívaly písničky, přednesly básničky a za to dostaly bohatou nadílku.

Dozvědět se více

Vánoční zdobení perníčků

Na konci listopadu jsme uspořádali akci s rodiči – „Vánoční zdobení perníčků“. Děti spolu se svými rodiči ozdobili spoustu perníčků a celou akci si společně užili.

Dozvědět se více

Jak se vaří pohádka

V listopadu nás navštívilo Nezávislé divadlo s pohádkou „Jak se vaří pohádka“.

Dozvědět se více

NAROZENINOVÁ OSLAVA dětí narozených v listopadu

V listopadu jsme oslavili narozeniny dětí narozených v tomto měsíci. Děti narozeniny oslavily povídáním si s kamarády, vybraly si dáreček, zazpívaly písničku a rozdaly si občerstvení, které doma s rodiči připravili.

Dozvědět se více

Oslavy výročí 100 let republiky

I my u nás ve školce jsme s dětmi oslavili 100 let ČSR. Děti jsme seznámili s českou hymnou, státními znaky, vlajkou, prvním prezidentem a státním stromem – lípou srdčitou, z které jsme ochutnali i čaj. Společně jsme si i zatancovali na písničku „Za 100 let“. A nakonec dne vyvěsili naši vlajku na budovu MŠ.

Dozvědět se více

Divadelní představení

Během září a října k nám přijeli i dvě divadla s krásnými pohádkami. První k nám zavítalo „Divadlo s úsměvem“ s pohádkou „O Švadlence Elišce“ a druhé divadlo k nám zavítalo hned se třemi pohádkami a to „O Šípkové Růžence, O Pejskovi a kočičce a Kohout, zajíc a liška“. Obě pohádky s námi shlédla i MŠ Rohoznice.Také k nám přijela paní s naučným ...

Dozvědět se více

Vybarvování mandal s rodiči

Dne 23. října jsme uspořádali tvořivé odpoledne s rodiči s vybarvováním mandal. Rodiče vybarvovali spolu se svými dětmi a užili si tak krásné relaxační odpoledne.

Dozvědět se více

Sportovní školička

I letos jsme měli možnost zúčastnit se Sportovní školičky, kdy si děti rozvíjely všestranné pohybové dovednosti. Děti si cvičení moc užívaly a na každou hodinu se těšily.

Dozvědět se více

VAŠIM DĚTEM SE VĚNUJÍ

LENKA CHLUBNOVÁ

- vedoucí mateřské školy
- metodička programu „Léčivá píšťalka“
- metodička „Čarujeme s pastelkami“
- s dětmi nejraději cvičí a sportuje

LUCIE ONDRÁČKOVÁ

- učitelka
- metodička „Kluk Viktor a panenka Jablenka“
- s dětmi nejraději maluje, kreslí a tvoří

ZUZANA MAKOVIČKOVÁ

- asistentka pedagoga

LUCIE VAŠÁTKOVÁ

- učitelka
- metodička programu „Když Alenka stůně“
- s dětmi nejraději zpívá, tančí a rytmizuje

BLANKA VOJTĚCHOVÁ

- školnice
- číšnice ve školním stravování

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE