1. třída

Náš rozvrh

Co se učíme

11.02 - 17.0218.02 - 24.0225.02 - 03.03
Český jazyk a literatura
Hláska a písmeno C,c, h,H. Psací písmeno z, d. Hádanky, pravolevá orientace.
Prvouka
Lidské tělo. Opakování učiva.
Matematika
Psaní číslice 9. Rozklad čísla 9.
Hudební výchova
Poslech: O hluchém bubnu - I. Hurník
Výtvarná výchova
Tematická práce - ilustrátoři.
Pracovní činnosti
Práce s papírem - vystřihování.
Tělesná výchova
Pořadová cvičení. Překážková dráha.
Poznámky
Co si doplnit v době nemoci

Tradiční vánoční trhy

6. prosinec 2018

Dozvědět se více

Miletín na MISTROVSTVÍ SVĚTA

Florbal - O2 Arena - Praha

Dozvědět se více

Předání Slabikáře 23.11.2018

Předání Slabikáře prvňáčkům

Dozvědět se více

Halloween

Dopoledne plné strašidel

Dozvědět se více

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE