UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

1. třída

Náš rozvrh

Co se učíme

10.02 - 16.0217.02 - 23.0224.02 - 01.03
Český jazyk a literatura
Hláska a písmeno R Dvojhlásky AU, OU, EU Psací písmeno s, p
Prvouka
Lidské tělo Péče o tělo
Matematika
Sčítání a odčítání v oboru 0 - 8, slovní úlohy
Hudební výchova
Hra Na čtvrťovou a osminovou
Výtvarná výchova
Tematická práce - moje loutka
Pracovní činnosti
Výroba třídního divadélka Práce s modelovací hmotou
Tělesná výchova
Běh s překonáváním nízké překážky Míčové hry
Poznámky
Co si doplnit v době nemoci
pondělí ČJ - Slab. 43/2, písanka str. 27 M - 9/3,4 10/1,2,3 úterý ČJ - Slab. 42/4,5 43/1,2,3,4,5 44/1,2 písanka - str. 28, čtení - 51 - 53 M - 10/4,5 PRV - str. 40 středa ČJ - Slab. 44/3,4 45/1,2 písanka 29, 30 čtení 54 M - 10/6,7 str.11/1 čtvrtek ČJ - Slab. 46, 47 celé M - str. 11/2, 3 pátek ČJ - Slab. 48 celá písanka str. 31 čtení 54 - 56 POKUD NĚKTERÉ ÚKOLY DOMA NESTIHNETE, NEVADÍ. BUDEME DOPLŇOVAT POSTUPNĚ. BRZKÉ UZDRAVENÍ VŠEM!

Ekotým na výstavě “Brána recyklace” v Hořicích

Ve středu odpoledne se členové ekotýmu vypravili na výstavu Brána recyklace. Získali jsme informace o tom, jak probíhá recyklace papíru, plastu, skla, kovů a nápojových kartonů. Víme, jak se tyto suroviny mohou dál využívat. Zjištěné informace se budeme snažit předat našim spolužákům a učitelům.

Dozvědět se více

Vánoční besídka prvňáčků

Krájení jablíček s kamarády ze čtvrté třídy, pouštění lodiček, koledy, cukroví, dárečky, vycházka a návštěva kostela s deváťáky – to vše stihli žáci první třídy poslední školní den tohoto roku.

Dozvědět se více

Vánoční dílny v miletínské škole

Dne 3.12.2019 se od 15.00 do 18.00 uskutečnily vánoční dílny nejen pro děti, ale také i pro rodiče.

Dozvědět se více

Exkurze do výrobny vánočních ozdob 2. prosince

Fotografie z výroby vlastních vánočních ozdob.

Dozvědět se více

Prvňáčci učí předškoláčky

Předškoláčci z mateřské školky v Rohoznici a z mateřské školky Korálka Miletín se v listopadu přišli podívat na vyučování prvňáčků. Prvňáčci učili své mladší kamarády základy správného sezení při psaní a ukazovali jim správný úchop tužky. Děti společně vypracovaly grafomotorický list, naučily se říkanky, rozcvičily svoje prstíky a skládaly nejrůznější kartičkové úlohy na koberci. Děkujeme ...

Dozvědět se více

Projekt 17. listopad

Ve dnech 12 . - 13. 11. 2019 na základní škole proběhly projektové dny na 1. a 2. stupni v duchu oslav 30. výročí sametové revoluce. Celý text a fotografie z různých částí projektu jsou přístupné pomocí odkazu níže.

Dozvědět se více

Halloween v 1. třídě

Dýňové tvoření prvňáčků.

Dozvědět se více

Halloween – projekt pro žáky prvního stupně

Dnešní projekt Halloween zdobily masky a lucerničky, které si děti přinesly. Děti při vzájemné spolupráci složily text, který přinášel informace o Halloweenu. Společnými silami text přednesly do školního rozhlasu i pro žáky 2. stupně. Na závěr si všechny masky zatančily halloweenský tanec.

Dozvědět se více

Návštěva školní kuchyně

V pátek 25. října se prvňáčci vydali na návštěvu do kuchyně naší školy. Paní kuchařky dětem vysvětlily a ukázaly vše, co zvídavé prvňáčky zajímalo. Děkujeme za zodpovězení všech dotazů a milé přijetí. Teď už všichni víme, k čemu ty “velké věci” slouží.

Dozvědět se více

Matematika

Počítáme s párátky, stavíme roboty…

Dozvědět se více

Ekotým – první velká schůze

Odpady a voda, dvě témata, která si vybral náš školní Ekotým k řešení. Na první velké schůzce konané 26. září, jsme probrali, co nás trápí a co bychom chtěli zlepšit. Z celé školy se nás sešlo téměř 30. Zazněla celá řada nápadů od malých i velkých dětí. Domluvit se na prioritách musely děti samy mezi ...

Dozvědět se více

Moje jméno

Práce s modelovací hmotou

Dozvědět se více

Prvňáčci se představují

To jsem JÁ!

Dozvědět se více

Sportovní den žáků prvního stupně

Dozvědět se více

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE