UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

1. třída

Náš rozvrh

Co se učíme

15.04 - 21.0422.04 - 28.0429.04 - 05.05
Český jazyk a literatura
Čtení bě, pě, vě, mě. Psací písmeno ch, f. Analýza a syntéza slov.
Prvouka
Orientace v čase. Měsíce v roce. Kalendář třídy.
Matematika
Orientace řádek, sloupec. Stavby z kostek.
Hudební výchova
Upevnění znalosti not. Orffovy nástroje.
Výtvarná výchova
Dekorativní práce.
Pracovní činnosti
Práce s papírem - geometrické tvary.
Tělesná výchova
Atletika - skok daleký z místa na výkon. Relaxační cvičení.
Poznámky
Co si doplnit v době nemoci

Tradiční vánoční trhy

6. prosinec 2018

Dozvědět se více

Miletín na MISTROVSTVÍ SVĚTA

Florbal - O2 Arena - Praha

Dozvědět se více

Předání Slabikáře 23.11.2018

Předání Slabikáře prvňáčkům

Dozvědět se více

Halloween

Dopoledne plné strašidel

Dozvědět se více

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE