UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

1. třída

Náš rozvrh

Co se učíme

25.11 - 01.1202.12 - 08.1209.12 - 15.12
Český jazyk a literatura
Hláska a písmeno T Opakování uvolňovacích cviků Psací písmeno i
Prvouka
Slavíme Mikuláše
Matematika
Sčítání a odčítání v oboru 0 - 5 Rozklad čísel Porovnávání čísel Slovní úlohy
Hudební výchova
Hodina neproběhne
Výtvarná výchova
Tématická práce - Vánoce
Pracovní činnosti
Práce s papírem - skládání, lepení
Tělesná výchova
Šplh na tyči, míčové hry
Poznámky
V pondělí 2. 12. jedeme na exkurzi do výrobny vánočních ozdob do Dvora Králové. V úterý 3.12. se konají "Vánoční dílny" od 15 do 18 hodin. Přijďte si s dětmi vyrobit vánoční dekorace, drobné dárky a nasát vánoční atmosféru. Těšíme se na Vás.
Co si doplnit v době nemoci
M - čtyřlístek 36/4, 5 str. 37, 38 celé 39/1 ČJ - slabikář str. 5, 6, 7 celé 8/1,2,3 čtení - str. 2, 3, 4, 5, 6 PRV - str. 31, 32

Exkurze do výrobny vánočních ozdob 2. prosince

Fotografie z výroby vlastních vánočních ozdob.

Dozvědět se více

Prvňáčci učí předškoláčky

Předškoláčci z mateřské školky v Rohoznici a z mateřské školky Korálka Miletín se v listopadu přišli podívat na vyučování prvňáčků. Prvňáčci učili své mladší kamarády základy správného sezení při psaní a ukazovali jim správný úchop tužky. Děti společně vypracovaly grafomotorický list, naučily se říkanky, rozcvičily svoje prstíky a skládaly nejrůznější kartičkové úlohy na koberci. Děkujeme ...

Dozvědět se více

Halloween v 1. třídě

Dýňové tvoření prvňáčků.

Dozvědět se více

Halloween – projekt pro žáky prvního stupně

Dnešní projekt Halloween zdobily masky a lucerničky, které si děti přinesly. Děti při vzájemné spolupráci složily text, který přinášel informace o Halloweenu. Společnými silami text přednesly do školního rozhlasu i pro žáky 2. stupně. Na závěr si všechny masky zatančily halloweenský tanec.

Dozvědět se více

Návštěva školní kuchyně

V pátek 25. října se prvňáčci vydali na návštěvu do kuchyně naší školy. Paní kuchařky dětem vysvětlily a ukázaly vše, co zvídavé prvňáčky zajímalo. Děkujeme za zodpovězení všech dotazů a milé přijetí. Teď už všichni víme, k čemu ty “velké věci” slouží.

Dozvědět se více

Matematika

Počítáme s párátky, stavíme roboty…

Dozvědět se více

Ekotým – první velká schůze

Odpady a voda, dvě témata, která si vybral náš školní Ekotým k řešení. Na první velké schůzce konané 26. září, jsme probrali, co nás trápí a co bychom chtěli zlepšit. Z celé školy se nás sešlo téměř 30. Zazněla celá řada nápadů od malých i velkých dětí. Domluvit se na prioritách musely děti samy mezi ...

Dozvědět se více

Moje jméno

Práce s modelovací hmotou

Dozvědět se více

Prvňáčci se představují

To jsem JÁ!

Dozvědět se více

Sportovní den žáků prvního stupně

Dozvědět se více

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE