PRAVIDLA U NÁS V KORÁLCE

Chováme se k sobě hezky

Dodržujeme dohodnutá pravidla

Nasloucháme jeden druhému

Pomáháme si navzájem

Uklízíme po sobě

Tvoříme pro radost

Když spolu mluvíme :

- oslovujeme se jménem
- mluvíme klidným hlasem
- necháme druhého domluvit
- přijdeme k sobě

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE