UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

Naděžda Vávrova

vychovatelka ve školní družině

Co se učíme

3. měsíc4. měsíc5. měsíc
Přírodovědná činnost
Ochrana životního prostředí - význam třídění odpadu pro planetu, neodhazování odpadků. Chování v lese - rozdělávání ohně, zvěř.
Sportovní činnost
Pohybové hry na školní zahradě a hřišti. Stavení staveb na pískovišti, stolní tenis, gymnastické náčiní.
Pracovně technická činnost
Čarodějnice - stříhání barevných čtvrtek, lepení. Růže - tvarování papíru. Skládanky z papíru - šipka, vlaštovka, parník. Jehelníček - stříhání látky, šití.
Estet. vých. činnost
Dopravní soutěž - jízda na koloběžkách po vyznačené trase, zručnost. Pohybové hry na koberci. Stolní hry, stavebnice, modelování.
Odpočinková činnost
Cesta do školy a ze školy - bezpečné přecházení silnice, dopravní značky, chování v dopravních prostředcích, pravidla silničního provozu. Čarodějnice - povídání o zvycích.
Příprava na vyučování
Hry na procvičování paměti a pozornosti. Pracovní listy - zvířata, roční období, písmenka.

Příspěvky družiny

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE