UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

Naděžda Vávrova

vychovatelka ve školní družině

Co se učíme

1. měsíc2. měsíc3. měsíc
Přírodovědná činnost
Naše kočka - domácí mazlíček, jak jí správně porozumět, problémy s chováním, jak o ní pečovat.
Sportovní činnost
Pohybové hry v tělocvičně.
Pracovně technická činnost
Navlékání korálků na vlasec - náušnice. Skládaná obálka s listem - přání. Vyrábění bambulek z vlny. Jarní květiny - stříhání, malování. Řetěz ze srdíček - lepení proužků papíru. Ptáček - závěs - stříhání, zdobení.
Estet. vých. činnost
Stolování - pravidla chování u stolu, etiketa stolování, hezké prostředí, ukázka správného a špatného chování u stolu. Masopust - karneval - masky - proč ho oslavujeme, co znamená, tradiční masky. Sv. Valentýn - kdo to byl, jak ho mohou oslavovat děti. Zdravé potraviny, pohyb a obezita - besedování.
Odpočinková činnost
Hry dle vlastního výběru dětí - stavebnice, stolní hry, kuchyňka, čtení knížek atd. Besedování s dětmi o nemocech - čistota rukou, správné hygienické návyky. Měsíc únor - pranostika, hádanky, pořekadla. Didaktické hry pro upevnění paměti, vědomostí a představivosti.
Příprava na vyučování
Procvičování psaní slov a vět. Čtení a porozumění textu. Tajenky, doplňovačky, spojování čísel do 100.

Příspěvky družiny

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE