Naděžda Vávrova

vychovatelka ve školní družině

Co se učíme

11. měsíc12. měsíc1. měsíc
Přírodovědná činnost
Čteme si o zimní přírodě a lesní zvěři - jak jim můžeme pomoci. Pozorujeme stopy zvěře a rozeznáváme je.
Sportovní činnost
Využití tělocvičny - pohybové hry s míčem. Gymnastické náčiní, míče. Školní zahrada nebo hřiště dle počasí.
Pracovně technická činnost
Vyrábění na vánoční trhy. Přáníčko , vyrábění drobných dárků pro rodiče. Papírový řetěz - stříhání, lepení. Svícen - využití přírodnin a korálků. Masky -ČERT, MIKULÁŠ, ANDĚL.
Estet. vých. činnost
Kouzelný čas Vánoc - povídání o vánočních symbolech, proč je slavíme, tradiční pokrmy, dárky. Vánoční besídka - básničky, písničky, hra na hudební nástroje.
Odpočinková činnost
Vánoční výzdoba oken a chodby, strojení stromečku. Vánoční pohádky a koledy. Vánoční tradice - vyprávění žáků o rodinných zvycích.
Příprava na vyučování
Poznávání hlásek, slabik a slov ve větě, psaní slov na mazací tabulky. Hra na školu. Upozornění žáků na bezpečnost o vánočních svátcích - svíčky, třaskaviny.

Příspěvky družiny

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE