UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

Ceník obědů

                 Kalkulace cen obědů
     Vyhláška č. 463/2011 Sb. kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb.,
             o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.
      platnost od 1.1.2012
Mateřská škola –
3 – 6 let
celodenní strava 37,- Kč přesnídávka    8,- Kč
přesnídávka + oběd 29,- Kč oběd 19,- Kč
přesnídávka    9,- Kč svačina    7,- Kč
pitný režim    3,- Kč
7 – 10 let
celodenní strava 39,- Kč přesnídávka    8,- Kč
přesnídávka + oběd 31,- Kč oběd 21,- Kč
přesnídávka    9, – Kč svačina    7,- Kč
oběd + svačina 30,- Kč pitný režim    3,- Kč
Základní škola – 7 – 10 let   21,- Kč
11 – 14 let   23,- Kč
15 – více let 25,- Kč
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku,
ve kterém dosahují věku podle kategorií. Školní rok je od 1.9. do 31.8.
Zaměstnanci –    25,- Kč    FKSP 5,- Kč 20,- Kč
Vypracovala dne 3.1.2012 Zemanová Helena
vedoucí školní jídelny

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE