Šárka Valentová

vychovatelka ve školní družině

Co se učíme

1. měsíc2. měsíc3. měsíc
Odpočinková činnost
-ÚNOROVÉ ČTENÍ -MASOPUSTNÍ PRŮVOD, DISKOTÉKA V MASKÁCH, VOLBA NEJLEPŠÍCH MASEK, PEČENÍ MASOPUSTNÍHO PERNÍKU -PROČ SE SLAVÍ SVATÝ VALENTÝN? -STOLNÍ,SPOLEČENSKÉ HRY -KLIDOVÉ HRY NA KOBERCÍCH
Estet. vých. činnost
-HRA NA RESTAURÁTORA - tvůrčí činnost, dotváření obrázku, rozvíjení fantazie - VŠICHNI JSME KAMARÁDI - společné velkoplošné dílo ( děti si přinesou fotografii k vystřižení obličeje) -KOLOROVANÁ KRESBA ZVĚŘE, TETŘÍVKA, KRKONOŠ -VYMÝŠLENÍ BÁSNÍ PRO ÚČAST V SOUTĚŽI ,, MÉ TOULKY ZA ZVĚŘÍ“
Pracovně technická činnost
-PRÁCE NA TKALCOVSKÉM STAVU -VÝROBA MASEK -STŘÍHÁNÍ ( papír různého druhu, textil ) - STAVĚNÍ SNĚHULÁKŮ V OKOLÍ ŠKOLY
Sportovní činnost
- PEKÁČOVÁNÍ -SPORTOVNÍ HRY V TĚLOCVIČNĚ -GYMNASTICKÉ PRVKY NA LAVIČCE A ŽÍNĚNKÁCH -POSILOVACÍ CVIČENÍ
Přírodovědná činnost
-KRKONOŠE ,TETŘÍVEK OBECNÝ -ÚNOR V LESE, PROCHÁZKA DO LESA (dle počasí ) -ROČNÍ OBDOBÍ - vyprávění podle obrázků, pozorování, postřeh, otázky a odpovědi -NEMOC – předcházení nemocem, zdravý životní styl
Příprava na vyučování
-BÁSEŇ, VERŠ ( UKÁZKA ) -KŘÍŽOVKY -POROZUMĚNÍ TEXTU -UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU A UPEVŇOVÁNÍ HYGIENICKÝCH NÁVYKŮ -STOLNÍ HRY S PÍSMENY

Příspěvky družiny

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE