UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Mgr. Jana Stejskalová

výchovný poradce
vyučující 2.stupně
zástupkyně ředitelky

Dokumenty týkající se výchovného poradenství

Náplň práce výchovného poradce

Standardní činnosti výchovného poradce Poradenské činnosti: Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména: a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka, b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci ...

Dozvědět se více

Výzva pro rodiče vycházejících žáků, kteří se hlásí na konzervatoře, umělecké školy a sportovní gymnázia

Vážení rodiče, pokud se Vaše dítě hlásí na konzervatoř , uměleckou školu či sportovní gymnázium, je nejvyšší čas vyplnit přihlášku ke studiu! Je nutné vyplnit známky za poslední 2 ročníky povinné školní docházky. Známky vyplňuje výchovná poradkyně a paní ředitelka potvrzuje přihlášku svým podpisem a razítkem školy. Upozorňuji, že přihláška má být na dané škole ...

Dozvědět se více

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE