UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Ředitelka školy :                   Mgr. Jana Velichová

Zástupkyně ředitelky:          Mgr. Jana Stejskalová

Třídní učitelé:

  1. Mgr. Iva Kulhavá
  2. Mgr. Marie Dufková
  3. Mgr. Martina Holmanová
  4. Mgr. Iveta Všetečková
  5. Mgr. Michaela Fikarová
  6. Mgr. David Hruška
  7. Mgr. Martin Fikar
  8. Bc. Markéta Fojtíková
  9. Mgr. Jana Tomková

Netřídní učitelé:

Jiří Hofman

Jiří Zelený

Mgr. Veronika Havlíčková,

od 1.2.2019 Mgr. St.Hlaváčková

Mgr. Dagmar Poznerová

Vychovatelky školní družiny:

Naděžda Vávrová

Šárka Valentová

 

Výchovná poradkyně :

Mgr. Jana Stejskalová

 

ICT koordinátor :

Jiří Hofman

 

Metodička prevence :

Mgr. Martina Holmanová

 

Koordinátorka EVVO :

Mgr. Veronika Havlíčková,

od 1.2.2019 Jiří Zelený

Asistentky pedagoga :

Naděžda Vávrová

Šárka Valentová

Lucie Tomíčková

 

výše uvedení zaměstnanci mají adresu ve tvaru prijmeni@zsmiletin.cz

 

Provozní zaměstnanci :

 

Miloslava Šafránková            účetní

Miloš Poláček                         školník

Lenka Kňourková                  uklizečka

Alena Samková                      uklizečka

 

Pracovnice školní jídelny :

 

Helena Zemanová                  vedoucí školní jídelny

Anna Hrnčířová                      vedoucí kuchařka

Petra Pršalová Zdeňková        kuchařka

Jana Bičišťová                        kuchařka

 

 

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE