PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Ředitelka školy :                   Mgr. Jana Velichová

Zástupkyně ředitelky:          Mgr. Jana Stejskalová

Třídní učitelé:

  1. Mgr. Marie Dufková
  2. Mgr. Martina Holmanová
  3. Mgr. Iveta Všetečková
  4. Mgr. Michaela Fikarová
  5. Mgr. Iva Kulhavá
  6. Mgr. Martin Fikar
  7. Bc. Markéta Fojtíková
  8. Mgr. Jana Tomková
  9. Mgr. David Hruška

Netřídní učitelé:

Jiří Hofman

Mgr. Veronika Havlíčková

Mgr. Dagmar Poznerová

 

Vychovatelky školní družiny:

Naděžda Vávrová

Šárka Valentová

 

Výchovná poradkyně :

Mgr. Jana Stejskalová

ICT koordinátor :

Jiří Hofman

Metodička prevence :

Mgr. Martina Holmanová

Koordinátorka EVVO :

Mgr. Veronika Havlíčková

 

Asistentky pedagoga :

Naděžda Vávrová

Šárka Valentová

 

 

Provozní zaměstnanci :

 

Miloslava Šafránková            účetní

Miloš Poláček                    školník

Lenka Kňourková                  uklizečka

Alena Samková               uklizečka

 

Pracovnice školní jídelny :

 

Helena Zemanová                  vedoucí školní jídelny

Anna Hrnčířová                      vedoucí kuchařka

Petra Pršalová Zdeňková        kuchařka

Jana Bičišťová                        kuchařka

 

 

 

 

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE