UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

Environmentální vzdělávání

Mgr. Jiří Zelený

koordinátor EVVO
vyučující 2.stupně

Cílem environmentální výchovy  je rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) potřebných pro environmentálně odpovědné jednání, to je jednání, které je v dané situaci a daných možnostech co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí.

Environmentálně odpovědné jednání je chápáno jako odpovědné osobní, občanské a profesní jednání, týkající se zacházení s přírodou a přírodními zdroji, spotřebitelského chování a aktivního ovlivňování svého okolí s využitím demokratických procesů a právních prostředků.

EVVO k takovému jednání připravuje a motivuje, samotné jednání je věcí svobodného rozhodnutí jednotlivce.

Živočichové roku

Každoročně ochránci živočichů volí zástupce ohrožených živočichů v České republice.  Letos se ptákem roku stal sýček obecný. Sýček je malá sova o velikost 23 – 25 cm, váží přibližně 150 – 250 g. Což je přibližná velikost domácího holuba. Sýček obecný je v České republice prakticky vyhynulou sovou. Sýček se neumí vypořádávat s četnými nástrahami, které mu ...

Dozvědět se více

DEN ZEMĚ

Vyhodnocení KAMPANĚ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ

Dozvědět se více

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE