9. třída

Co se učíme

03.12 - 09.1210.12 - 16.1217.12 - 23.12
Český jazyk a literatura
MLUV: Souvětí souřadné SLOH: Popis děje LIT: Meziválečná literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Gehen wir ins Kino? Reisen in den Ferien
Dějepis
20. léta ve světě a v Evropě
Občanská výchova
Etika, mravnost, svoboda, cnost, svědomí
Zeměpis
Sídla ČR
Matematika
Podobnost trojúhelníků, podobnost v pravoúhlém trojúhelníku a na mapách, rozdělení a změny délky úsečky podle poměru, opakování matematiky - úměrnosti
Přírodopis
Chemie
Elektrolýza, Galvanické články
Fyzika
Hudební výchova
Zpěv vánočních koled, hudební soutěž "DOREMI"
Výtvarná výchova
Vánoční dekorace
Pracovní činnosti
Tělesná výchova dívky
Tělesná výchova chlapci
Předvánoční turnaj v míčových hrách
Informatika a komunikace
Pevná mezera v HTML
Konverzace v anglickém j.
Poznámky
Co si doplnit v době nemoci

Tradiční vánoční trhy

6. prosinec 2018

Dozvědět se více

Miletín na MISTROVSTVÍ SVĚTA

Florbal - O2 Arena - Praha

Dozvědět se více

PŘESPOLNÍ BĚH

Znáte lyžařský areál v Nové Pace? Běžci z druhého stupně už celkem dobře! Okresní kolo přespolního běhu nás zavedlo na úpatí areálu Máchovka a sjezdovka, nekompromisně se zvedající, kousek za startovní čárou budila obavy všech borců. Nahoru nás pořadatelé běžet sice neposlali, a i když se trasy vinuly ve spodní části areálu, rozhodně nebyly snadné. ...

Dozvědět se více

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE