UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

9. třída

Co se učíme

08.07 - 14.0715.07 - 21.0722.07 - 28.07
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Dějepis
Občanská výchova
Zeměpis
Matematika
Přírodopis
Chemie
Fyzika
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova dívky
Tělesná výchova chlapci
Informatika a komunikace
Konverzace v anglickém j.
Poznámky
Co si doplnit v době nemoci

Sportovní den

Dozvědět se více

Rozloučení s žáky 9.třídy

Dozvědět se více

DEN ZEMĚ

Vyhodnocení KAMPANĚ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ

Dozvědět se více

Tradiční vánoční trhy

6. prosinec 2018

Dozvědět se více

Miletín na MISTROVSTVÍ SVĚTA

Florbal - O2 Arena - Praha

Dozvědět se více

PŘESPOLNÍ BĚH

Znáte lyžařský areál v Nové Pace? Běžci z druhého stupně už celkem dobře! Okresní kolo přespolního běhu nás zavedlo na úpatí areálu Máchovka a sjezdovka, nekompromisně se zvedající, kousek za startovní čárou budila obavy všech borců. Nahoru nás pořadatelé běžet sice neposlali, a i když se trasy vinuly ve spodní části areálu, rozhodně nebyly snadné. ...

Dozvědět se více

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE