UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

9. třída

Co se učíme

13.05 - 19.0520.05 - 26.0527.05 - 02.06
Český jazyk a literatura
MLUV: Jazykový rozbor, pravopisná cvičení SLOH: Rozhovor LIT: 2. pol. 20. stol.
Anglický jazyk
What does Aussie mean?
Německý jazyk
Dějepis
Důsledky únorového převratu Studená válka
Občanská výchova
Nadnárodní společenství
Zeměpis
Zhodnocení projektu
Matematika
Opakování - čísla, výrazy, rovnice, opakování matematiky - procenta
Přírodopis
Chemie
Fyzika
Mechanické vlastnosti kapalin 1. laboratorní práce
Hudební výchova
Tanec Jive
Výtvarná výchova
Umělecké styly 20. st.
Pracovní činnosti
Tělesná výchova dívky
Tělesná výchova chlapci
Skok daleký, míčové hry, v případě nevhodného počasí gymnastika
Informatika a komunikace
Závěrečná práce JAVASCRIPT
Konverzace v anglickém j.
Hodina neproběhne.
Poznámky
Co si doplnit v době nemoci

DEN ZEMĚ

Vyhodnocení KAMPANĚ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ

Dozvědět se více

Tradiční vánoční trhy

6. prosinec 2018

Dozvědět se více

Miletín na MISTROVSTVÍ SVĚTA

Florbal - O2 Arena - Praha

Dozvědět se více

PŘESPOLNÍ BĚH

Znáte lyžařský areál v Nové Pace? Běžci z druhého stupně už celkem dobře! Okresní kolo přespolního běhu nás zavedlo na úpatí areálu Máchovka a sjezdovka, nekompromisně se zvedající, kousek za startovní čárou budila obavy všech borců. Nahoru nás pořadatelé běžet sice neposlali, a i když se trasy vinuly ve spodní části areálu, rozhodně nebyly snadné. ...

Dozvědět se více

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín



Na Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE