UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

9. třída

Co se učíme

09.09 - 15.0916.09 - 22.0923.09 - 29.09
Český jazyk a literatura
Mluvnice - vývoj českého jazyka, archaismy, historismy,neologismy Sloh - vypravování v běžné komunikaci Literární výchova - drama v 2.polovině 19.století, prokletí básníci
Anglický jazyk
Present perfect revision
Německý jazyk
Das Reisen - cestování vazba: es gibt+ 4.p
Dějepis
1. sv. válka
Občanská výchova
Zeměpis
ČR - obyvatelstvo
Matematika
Opakování - Pythagorova věta, kružnice, kruh, válec, množiny bodů, slovní úlohy, opakování matematiky - přirozená čísla
Přírodopis
Planeta Země
Chemie
Opak. 8. roč.- vzorce oxidů, .............
Fyzika
Hudební výchova
Počátky hudebních dějin v Čechách
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova dívky
Atletika
Tělesná výchova chlapci
Vytrvalostní běh, vrh koulí
Informatika a komunikace
Databáze
Konverzace v anglickém j.
Meeting students after holidays
Poznámky
Co si doplnit v době nemoci

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE