UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

9. třída

Co se učíme

10.02 - 16.0217.02 - 23.0224.02 - 01.03
Český jazyk a literatura
Mluvnice- přejatá obecná podstatná jména, jména cizího původu- skloňování Sloh- příprava na slohovou práci Literární výchova - E.Bass- Klapzubova jedenáctka, Z.Jirotka - Saturnin
Anglický jazyk
project, past passive
Německý jazyk
Mein Tag Ein Interview/Rozhovor Wir kaufen ein./Nakupujeme
Dějepis
2. sv. válka
Občanská výchova
Globální problémy - prezentace
Zeměpis
Kraje ČR - Praha
Matematika
Přírodopis
Nerosty- oxidy, uhličitany
Chemie
Organické látky- rozdělení
Fyzika
Energie a její přeměny
Hudební výchova
50. - 60. léta - divadla malých forem
Výtvarná výchova
Od řádu k chaosu - skupinová práce
Pracovní činnosti
Rozpočet - bydlení
Tělesná výchova dívky
Tělesná výchova chlapci
hodina neproběhne
Informatika a komunikace
Konverzace v anglickém j.
English speaking countries
Poznámky
Co si doplnit v době nemoci

Ekotým na výstavě “Brána recyklace” v Hořicích

Ve středu odpoledne se členové ekotýmu vypravili na výstavu Brána recyklace. Získali jsme informace o tom, jak probíhá recyklace papíru, plastu, skla, kovů a nápojových kartonů. Víme, jak se tyto suroviny mohou dál využívat. Zjištěné informace se budeme snažit předat našim spolužákům a učitelům.

Dozvědět se více

Vánoční dílny v miletínské škole

Dne 3.12.2019 se od 15.00 do 18.00 uskutečnily vánoční dílny nejen pro děti, ale také i pro rodiče.

Dozvědět se více

Projekt 17. listopad

Ve dnech 12 . - 13. 11. 2019 na základní škole proběhly projektové dny na 1. a 2. stupni v duchu oslav 30. výročí sametové revoluce. Celý text a fotografie z různých částí projektu jsou přístupné pomocí odkazu níže.

Dozvědět se více

Ekotým – první velká schůze

Odpady a voda, dvě témata, která si vybral náš školní Ekotým k řešení. Na první velké schůzce konané 26. září, jsme probrali, co nás trápí a co bychom chtěli zlepšit. Z celé školy se nás sešlo téměř 30. Zazněla celá řada nápadů od malých i velkých dětí. Domluvit se na prioritách musely děti samy mezi ...

Dozvědět se více

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE