8. třída

Co se učíme

07.01 - 13.0114.01 - 20.0121.01 - 27.01
Matematika
Vzájemná poloha dvou kružnic, délka kružnice, obsah kruhu, úlohy s kružnicemi
Přírodopis
Chemie
Fyzika
Světelné spektrum, Shrnutí učiva o světle
Hudební výchova
Swing
Výtvarná výchova
Zátiší - malba pastelem
Pracovní činnosti
Rozpis potravin, stolování
Tělesná výchova dívky
Šplh, míčové hry.
Tělesná výchova chlapci
Šplh, posilovací cvičení
Informatika a komunikace
Práce na vlastní prezentaci
Konverzace v anglickém j.
Clothes and fashion
Český jazyk a literatura
Mluvnice - pololetní test, skloňování cizích vlastních jmen Sloh - 2.kontrolní slohová práce Literární výchova - pololetní test, divadlo Bouda
Anglický jazyk
Present perfect, tests
Německý jazyk
Dějepis
Vznik USA Velká francouzská revoluce
Občanská výchova
Volba povolání
Zeměpis
Jihovýchodní Evropa
Poznámky
Co si doplnit v době nemoci

Výlet Praha 12. – 13.12.2018

Letiště Václava Havla - Hokejová reprezentace - Youtubeři - Vánoční Staroměstské náměstí - Výstava StarDance

Dozvědět se více

Tradiční vánoční trhy

6. prosinec 2018

Dozvědět se více

Miletín na MISTROVSTVÍ SVĚTA

Florbal - O2 Arena - Praha

Dozvědět se více

PŘESPOLNÍ BĚH

Znáte lyžařský areál v Nové Pace? Běžci z druhého stupně už celkem dobře! Okresní kolo přespolního běhu nás zavedlo na úpatí areálu Máchovka a sjezdovka, nekompromisně se zvedající, kousek za startovní čárou budila obavy všech borců. Nahoru nás pořadatelé běžet sice neposlali, a i když se trasy vinuly ve spodní části areálu, rozhodně nebyly snadné. ...

Dozvědět se více

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE