UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

8. třída

Co se učíme

09.09 - 15.0916.09 - 22.0923.09 - 29.09
Matematika
Přírodopis
Chemie
Fyzika
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Úprava okrasných záhonů
Tělesná výchova dívky
Atletika
Tělesná výchova chlapci
Vytrvalostní běh, vrh koulí
Informatika a komunikace
Opakování - program WORD
Konverzace v anglickém j.
My summer holiday
Český jazyk a literatura
Mluvnice - slovanské jazyky,slovenština Sloh- charakteristika Literární výchova - klasicismus ve francouzské literatuře - Jean de La Fontaine - bajky
Anglický jazyk
Nature and adventure
Německý jazyk
Meine Familie haben, machen - opakování učiva 7. třídy
Dějepis
Počátky novověku
Občanská výchova
Zeměpis
Evropa - úvod a FG
Poznámky
Co si doplnit v době nemoci

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE