UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

8. třída

Co se učíme

13.05 - 19.0520.05 - 26.0527.05 - 02.06
Matematika
Úpravy rovnic, jednoduché rovnice, shrnutí učiva o rovnicích
Přírodopis
Chemie
Kyselé a zásadité. Laboratorní práce č. 4
Fyzika
Tání, Tuhnutí
Hudební výchova
Vážná hudba 20.století Hudební hry
Výtvarná výchova
Odpadové materiály a jejich využití ve výtvarné tvorbě
Pracovní činnosti
Práce na školním pozemku
Tělesná výchova dívky
Tělesná výchova chlapci
Skok daleký, míčové hry, v případě nevhodného počasí gymnastika
Informatika a komunikace
Různé výukové programy
Konverzace v anglickém j.
In the garden
Český jazyk a literatura
Mluvnice- doplněk, několikanásobný VČ Sloh - shrnutí o slohu Literární výchova - J.Neruda - úryvky z tvorby
Anglický jazyk
Shopping
Německý jazyk
Dějepis
Sjednocení Itálie a Německa
Občanská výchova
Zákon o rodině
Zeměpis
Geologie, geomorfologie ČR
Poznámky
Co si doplnit v době nemoci

DEN ZEMĚ

Vyhodnocení KAMPANĚ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ

Dozvědět se více

0smáci vzali školní kuchyňku útokem

Zadání znělo jasně! Ovoce a obiloviny.

Dozvědět se více

Úspěch v okresním kole olympiády v českém jazyce!!!

V pondělí 28.1.2019 se pořádalo okresní  kolo olympiády v českém jazyce . Naši školu reprezentovaly dívky 8.třídy – Monika Novotná a Anna Bicanová. Přestože jejich konkurenti byli i žáci devátých tříd, děvčata svými výkony obsadila místa v první desítce. Anně Bicanové patří  8.místo s 25 body a Monika Novotná za získaných 28,5 bodu dosáhla na ...

Dozvědět se více

Výlet Praha 12. – 13.12.2018

Letiště Václava Havla - Hokejová reprezentace - Youtubeři - Vánoční Staroměstské náměstí - Výstava StarDance

Dozvědět se více

Tradiční vánoční trhy

6. prosinec 2018

Dozvědět se více

Miletín na MISTROVSTVÍ SVĚTA

Florbal - O2 Arena - Praha

Dozvědět se více

PŘESPOLNÍ BĚH

Znáte lyžařský areál v Nové Pace? Běžci z druhého stupně už celkem dobře! Okresní kolo přespolního běhu nás zavedlo na úpatí areálu Máchovka a sjezdovka, nekompromisně se zvedající, kousek za startovní čárou budila obavy všech borců. Nahoru nás pořadatelé běžet sice neposlali, a i když se trasy vinuly ve spodní části areálu, rozhodně nebyly snadné. ...

Dozvědět se více

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE