UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

8. třída

Co se učíme

15.06 - 21.0622.06 - 28.0629.06 - 05.0706.07 - 12.0713.07 - 19.07
Matematika
Přírodopis
Chemie
Fyzika
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova dívky
Tělesná výchova chlapci
Informatika a komunikace
Konverzace v anglickém j.
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Dějepis
Občanská výchova
Zeměpis
Poznámky
Co si doplnit v době nemoci

INFORMATIKA A DOMÁCÍ UČENÍ

Výběr z emailů 4. až 9. třídy na téma DOMÁCÍ UČENÍ

Dozvědět se více

8. třída Informatika 5. část

Úkoly na týdny od 4.5.2020

Dozvědět se více

Výtvarná výchova 4.- 9. tř. (8. 6.- 14. 6.)

Tvořím si co chci téma pro poslední školní týdny. Baví tě kreslit, malovat, modelovat…. zkrátka něco tvořit? Tvoř… Budu se těšit na rozličné náměty, techniky, zpracování. Fantazii se meze nekladou!!! Hezké dny, počasí se nám střídá poměrně dost často… svítí slunce, prší, hřmí, fouká…slunce, mraky, liják, duha, blesky, vítr… a to jsou všechno krásné inspirace ...

Dozvědět se více

6. až 9. třída Informatika 4. část

Úkoly na týdny od 20.4.2020

Dozvědět se více

6. až 9. třída Informatika 3. část

Úlohy z informatiky od 6.4.2020

Dozvědět se více

POUŽÍVÁME ŠKOLNÍ KONFERENCI

Abychom se viděli a slyšeli

Dozvědět se více

Hudební výchova 8. třída

Dozvědět se více

6. až 9. třída Informatika 2. část

Dozvědět se více

Tělesná výchova 6.,7.,8.,9.tř

Jak na domácí cvičení

Dozvědět se více

Němčina 8. P. Festová

NJ pro aktuální týden

Dozvědět se více

Občanská výchova, Zeměpis 8. tř. (6. 4. – 17. 4.)

opakování

Dozvědět se více

Výtvarná výchova 8. třída

Výtvarná výchova 8. třída

Dozvědět se více

8. ročník Anglický jazyk

Učení doma - AJ8

Dozvědět se více

6. až 9. třída Informatika 1. část

Práce na jednotlivé týdny

Dozvědět se více

Cena za čokoládu

Jaká je skutečná cena za čokoládu?

Dozvědět se více

Ekotým na výstavě “Brána recyklace” v Hořicích

Ve středu odpoledne se členové ekotýmu vypravili na výstavu Brána recyklace. Získali jsme informace o tom, jak probíhá recyklace papíru, plastu, skla, kovů a nápojových kartonů. Víme, jak se tyto suroviny mohou dál využívat. Zjištěné informace se budeme snažit předat našim spolužákům a učitelům.

Dozvědět se více

Vánoční dílny v miletínské škole

Dne 3.12.2019 se od 15.00 do 18.00 uskutečnily vánoční dílny nejen pro děti, ale také i pro rodiče.

Dozvědět se více

Projekt 17. listopad

Ve dnech 12 . - 13. 11. 2019 na základní škole proběhly projektové dny na 1. a 2. stupni v duchu oslav 30. výročí sametové revoluce. Celý text a fotografie z různých částí projektu jsou přístupné pomocí odkazu níže.

Dozvědět se více

Ekotým – první velká schůze

Odpady a voda, dvě témata, která si vybral náš školní Ekotým k řešení. Na první velké schůzce konané 26. září, jsme probrali, co nás trápí a co bychom chtěli zlepšit. Z celé školy se nás sešlo téměř 30. Zazněla celá řada nápadů od malých i velkých dětí. Domluvit se na prioritách musely děti samy mezi ...

Dozvědět se více

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE