UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

7. třída

Co se učíme

25.11 - 01.1202.12 - 08.1209.12 - 15.12
Český jazyk a literatura
MLUV: Slovesný rod, příslovce SLOH: Popis pracovního postupu LIT: Středověká literatura
Anglický jazyk
Past simple - regular verbs, tests, project Present continuous for future
Německý jazyk
Sloveso 'sein' Otázky zjišťovací Länder
Dějepis
Český stát v 11. a 12. st.
Občanská výchova
Kulturní instituce
Výchova ke zdraví
Dospívání
Zeměpis
USA
Matematika
G: Posunutí A: Násobení a dělení zlomků
Přírodopis
Ptáci- charakteristika
Fyzika
Účinky síly – otáčivé (páka)
Hudební výchova
Hudba v životě člověka
Výtvarná výchova
Spojovačky
Pracovní činnosti
Práce se dřevem
Tělesná výchova dívky
Cvičení na hrazdě, overbaly
Tělesná výchova chlapci
Míčové hry
Informatika a komunikace
Základní jednotka (vlastní počítač)
Poznámky
Co si doplnit v době nemoci

Ekotým – první velká schůze

Odpady a voda, dvě témata, která si vybral náš školní Ekotým k řešení. Na první velké schůzce konané 26. září, jsme probrali, co nás trápí a co bychom chtěli zlepšit. Z celé školy se nás sešlo téměř 30. Zazněla celá řada nápadů od malých i velkých dětí. Domluvit se na prioritách musely děti samy mezi ...

Dozvědět se více

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE