UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

6. třída

Co se učíme

09.09 - 15.0916.09 - 22.0923.09 - 29.09
Český jazyk a literatura
MLUV: Příprava na vstupní test SLOH: Vypravování LIT: Báje
Anglický jazyk
Telling the time
Dějepis
Pomocné vědy historické, dějepisné prameny
Občanská výchova
Výchova ke zdraví
Zeměpis
Vesmír a Sluneční soustava
Matematika
Násobení a dělení, slovní úlohy, shrnutí a procvičování učiva o přirozených číslech
Přírodopis
Fyzika
Působení těles, Gravitační pole
Hudební výchova
Lidová píseň
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova dívky
Atletika
Tělesná výchova chlapci
Sprint 60m, hod míčkem, míčové hry
Přírodovědná praktika
Informatika
Informace a informatika
Poznámky
Co si doplnit v době nemoci

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE