5. třída

Co se učíme

11.02 - 17.0218.02 - 24.0225.02 - 03.03
Český jazyk a literatura
Slovesa sl. dopis / krátká povídka / báseň ps. povídka / báseň čt. encyklopedie člověka
Anglický jazyk
Vlastivěda
Matematika
Desetinná čísla - zápis, číselná osa, porovnávání G. Obsahy rovinných obrazců
Přírodověda
Opěrná a svalová soustava člověka
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova
Míčové hry
Informační technologie
Poznámky
Co si doplnit v době nemoci

Klub mladých čtenářů

Účastníme se soutěže nakladatelství Albatros.

Dozvědět se více

Výlet Praha 12. – 13.12.2018

Letiště Václava Havla - Hokejová reprezentace - Youtubeři - Vánoční Staroměstské náměstí - Výstava StarDance

Dozvědět se více

Tradiční vánoční trhy

6. prosinec 2018

Dozvědět se více

Miletín na MISTROVSTVÍ SVĚTA

Florbal - O2 Arena - Praha

Dozvědět se více

Vánoční ozdoby

Návštěva muzea a výroby vánočních ozdob ve Dvoře Králové

Dozvědět se více

Návštěva hvězdárny a planetária

Exkurze v Hradci Králové

Dozvědět se více

Halloween

Dopoledne plné strašidel

Dozvědět se více

Oslavy 100 let ČSR v 5. třídě

Dozvědět se více

Dopravní výchova

Obhajoba průkazu cyklisty

Dozvědět se více

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE