UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

5. třída

Co se učíme

15.04 - 21.0422.04 - 28.0429.04 - 05.05
Český jazyk a literatura
Opakování slovní druhy, příslovce Stavba věty sl. Líčení zážitků čt. Ekovýzvy - Den Země ps. Ekovýzvy, kterých se účastním
Anglický jazyk
Vlastivěda
Matematika
Opakování desetinná čísla Celá čísla - úvod G: Tělesa
Přírodověda
Kožní soustava Smyslová soustava Nervová soustava - úvod
Hudební výchova
Charleston, nota a
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova
Atletika - běh 60 m
Informační technologie
Poznámky
Celý tento týden se naše škola účastní "Kampaně obyčejného hrdinství" - vyberte si i vy alespoň jednu z výzev na www.ekoskola.cz Pojďte do toho s námi!
Co si doplnit v době nemoci

Listování

Scénické čtení knihy Dobrodružství strýčka Ludvíka v podání Lukáše Hejlíka a Alana Novotného

Dozvědět se více

Klub mladých čtenářů

Účastníme se soutěže nakladatelství Albatros.

Dozvědět se více

Výlet Praha 12. – 13.12.2018

Letiště Václava Havla - Hokejová reprezentace - Youtubeři - Vánoční Staroměstské náměstí - Výstava StarDance

Dozvědět se více

Tradiční vánoční trhy

6. prosinec 2018

Dozvědět se více

Miletín na MISTROVSTVÍ SVĚTA

Florbal - O2 Arena - Praha

Dozvědět se více

Vánoční ozdoby

Návštěva muzea a výroby vánočních ozdob ve Dvoře Králové

Dozvědět se více

Návštěva hvězdárny a planetária

Exkurze v Hradci Králové

Dozvědět se více

Halloween

Dopoledne plné strašidel

Dozvědět se více

Oslavy 100 let ČSR v 5. třídě

Dozvědět se více

Dopravní výchova

Obhajoba průkazu cyklisty

Dozvědět se více

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE