UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

5. třída

Co se učíme

10.02 - 16.0217.02 - 23.0224.02 - 01.03
Český jazyk a literatura
Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s několikanásobným podmětem stejného rodu Shoda přísudku s několikanásobným podmětem různého rodu (RU) Sloh: Vytvoření vlastní krátké povídky
Anglický jazyk
Weather, world weather Do you like…?, short answers
Vlastivěda
ČSR po 2. sv. v.
Matematika
Desetinné zlomky Desetinná čísla Znázornění na číselné ose, zápis desetinného čísla G: Obsahy rovinných obrazců
Přírodověda
Svalová soustava
Hudební výchova
Hudební hádanky
Výtvarná výchova
Indiáni - výtvarný projekt
Pracovní činnosti
Práce s modelovací hmotou
Tělesná výchova
Cvičení s plnými míči, na žebřinách, lavičkách (posilovací cviky) Míčové hry
Informační technologie
Poznámky
Co si doplnit v době nemoci

Lego

Naše výrobky z lega

Dozvědět se více

Ekotým na výstavě “Brána recyklace” v Hořicích

Ve středu odpoledne se členové ekotýmu vypravili na výstavu Brána recyklace. Získali jsme informace o tom, jak probíhá recyklace papíru, plastu, skla, kovů a nápojových kartonů. Víme, jak se tyto suroviny mohou dál využívat. Zjištěné informace se budeme snažit předat našim spolužákům a učitelům.

Dozvědět se více

Štědrý večer v 5. třídě

Dozvědět se více

Vánoční ozdoby

Návštěva vánočních ozdob ve Dvoře Králové

Dozvědět se více

Vánoční dílny v miletínské škole

Dne 3.12.2019 se od 15.00 do 18.00 uskutečnily vánoční dílny nejen pro děti, ale také i pro rodiče.

Dozvědět se více

Hvězdárna

Páťáci navštívili Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové

Dozvědět se více

Vesmír

Celý listopad jsme zjišťovali informace nejen o naší Galaxii.

Dozvědět se více

Halloween

Halloween v 5. třídě

Dozvědět se více

Projekt 17. listopad

Ve dnech 12 . - 13. 11. 2019 na základní škole proběhly projektové dny na 1. a 2. stupni v duchu oslav 30. výročí sametové revoluce. Celý text a fotografie z různých částí projektu jsou přístupné pomocí odkazu níže.

Dozvědět se více

Halloween – projekt pro žáky prvního stupně

Dnešní projekt Halloween zdobily masky a lucerničky, které si děti přinesly. Děti při vzájemné spolupráci složily text, který přinášel informace o Halloweenu. Společnými silami text přednesly do školního rozhlasu i pro žáky 2. stupně. Na závěr si všechny masky zatančily halloweenský tanec.

Dozvědět se více

Ekotým – první velká schůze

Odpady a voda, dvě témata, která si vybral náš školní Ekotým k řešení. Na první velké schůzce konané 26. září, jsme probrali, co nás trápí a co bychom chtěli zlepšit. Z celé školy se nás sešlo téměř 30. Zazněla celá řada nápadů od malých i velkých dětí. Domluvit se na prioritách musely děti samy mezi ...

Dozvědět se více

Sportovní den žáků prvního stupně

Dozvědět se více

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE