UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

5. třída

Co se učíme

25.11 - 01.1202.12 - 08.1209.12 - 15.12
Český jazyk a literatura
Slovesa Slovesný způsob Oznamovací způsob - čas přítomný, minulý, budoucí Sloh: Rozhovor
Anglický jazyk
Present continuous Revision
Vlastivěda
Národní divadlo 1. sv. válka
Matematika
Opakování učiva Čísla větší než milion G: Souřadnice bodů, soustava souřadnic
Přírodověda
Život v různých podnebných pásech
Hudební výchova
Vánoční hudba - zpěv vánočních koled
Výtvarná výchova
Zimní vesnice - kombinovaná technika
Pracovní činnosti
Lidové zvyky, tradice a řemesla, vánoční úprava stolu
Tělesná výchova
Míčové hry
Informační technologie
Logické počítačové hry
Poznámky
Pondělí: Exkurze do vánočních ozdob Úterý: Vánoční dílny pro rodiče a děti (školní jídelna 15.00 - 18.00 h)
Co si doplnit v době nemoci
Středa: G - pracovní list

Hvězdárna

Páťáci navštívili Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové

Dozvědět se více

Vesmír

Celý listopad jsme zjišťovali informace nejen o naší Galaxii.

Dozvědět se více

Halloween

Halloween v 5. třídě

Dozvědět se více

Halloween – projekt pro žáky prvního stupně

Dnešní projekt Halloween zdobily masky a lucerničky, které si děti přinesly. Děti při vzájemné spolupráci složily text, který přinášel informace o Halloweenu. Společnými silami text přednesly do školního rozhlasu i pro žáky 2. stupně. Na závěr si všechny masky zatančily halloweenský tanec.

Dozvědět se více

Ekotým – první velká schůze

Odpady a voda, dvě témata, která si vybral náš školní Ekotým k řešení. Na první velké schůzce konané 26. září, jsme probrali, co nás trápí a co bychom chtěli zlepšit. Z celé školy se nás sešlo téměř 30. Zazněla celá řada nápadů od malých i velkých dětí. Domluvit se na prioritách musely děti samy mezi ...

Dozvědět se více

Sportovní den žáků prvního stupně

Dozvědět se více

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE