UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

4. třída

Co se učíme

25.11 - 01.1202.12 - 08.1209.12 - 15.12
Český jazyk a literatura
Vyjmenovaná slova, slovní druhy SL: Komunikační situace ČT: Přichází zima PS: Zimní pranostiky
Anglický jazyk
Talking about possessions
Vlastivěda
ČR - vodstvo, Počasí a podnebí
Matematika
Zaokrouhlování čísel; Rozvinutý zápis víceciferného čísla G: Úsečka - přenášení a porovnávání
Přírodověda
Ekosystém les - rostliny a živočichové
Hudební výchova
Vánoční hudba a zpěv koled
Výtvarná výchova
Zima - malba
Pracovní činnosti
I. skupina: Hodina neproběhne II. skupina: Adventní věnec
Tělesná výchova
Překážková dráha Míčové hry
Informační technologie
Logické počítačové hry
Poznámky
PO - exkurze Vánoční ozdoby Dvůr Králové n. L. - odjezd po 1. vyučovací hodině, návrat 13,05 h ÚT - 15 - 18 h Vánoční dílny pro děti a rodiče ČT - návštěva místní knihovny PÁ - beseda: Zimní a předvánoční čas
Co si doplnit v době nemoci

Halloween – projekt pro žáky prvního stupně

Dnešní projekt Halloween zdobily masky a lucerničky, které si děti přinesly. Děti při vzájemné spolupráci složily text, který přinášel informace o Halloweenu. Společnými silami text přednesly do školního rozhlasu i pro žáky 2. stupně. Na závěr si všechny masky zatančily halloweenský tanec.

Dozvědět se více

Ekotým – první velká schůze

Odpady a voda, dvě témata, která si vybral náš školní Ekotým k řešení. Na první velké schůzce konané 26. září, jsme probrali, co nás trápí a co bychom chtěli zlepšit. Z celé školy se nás sešlo téměř 30. Zazněla celá řada nápadů od malých i velkých dětí. Domluvit se na prioritách musely děti samy mezi ...

Dozvědět se více

Sportovní den žáků prvního stupně

Dozvědět se více

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE