4. třída

Co se učíme

11.02 - 17.0218.02 - 24.0225.02 - 03.03
Český jazyk a literatura
Skloňování podstatných jmen rodu ženského Sloh: Komiks
Anglický jazyk
Animals Can you...? Yes, I can./No, I can´t.
Vlastivěda
Příchod Slovanů, Sámův kmenový svaz
Matematika
Pamětné násobení a dělení jednociferným číslem Jednotky času, délky Sestrojování a čtení jednoduchých grafů, diagramů a tabulek G: Rýsování trojúhelníku, obvod trojúhelníku
Přírodověda
Vlastnosti látek - měření délky (přinést metr)
Hudební výchova
Partitura, ukončená a neukončená melodie
Výtvarná výchova
Výtvarné vyprávění - komiks
Pracovní činnosti
Tělesná výchova
Informační technologie
Poznámky
Co si doplnit v době nemoci

Práce žáků

Skupinová práce čtvrťáků na téma Les

Dozvědět se více

Návštěva městského úřadu

Návštěva na MÚ v Miletíně

Dozvědět se více

Vánoční besídka

Vánoční besídka 4. třídy

Dozvědět se více

ZOO Dvůr Králové

Předvánoční Zoo

Dozvědět se více

Tradiční vánoční trhy

6. prosinec 2018

Dozvědět se více

Miletín na MISTROVSTVÍ SVĚTA

Florbal - O2 Arena - Praha

Dozvědět se více

Halloween

Dopoledne plné strašidel

Dozvědět se více

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE