UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

2. třída

Co se učíme

25.11 - 01.1202.12 - 08.1209.12 - 15.12
Český jazyk a literatura
Dělení souhlásek. SL: Předvánoční čas, pracovní postupy. ČT: Zima PS: U vody.
Prvouka
Domov.
Matematika
Vyvození číselného oboru 0-100. Číselná osa. Porovnávání čísel. G: Přímka.
Hudební výchova
Intonační cvičení. Vánoční koledy.
Výtvarná výchova
Modelování - vánoční motiv.
Pracovní činnosti
Práce montážní a demontážní - sestavování modelů podle předlohy.
Tělesná výchova
Cvičení se švihadly Míčové hry
Poznámky
Co si doplnit v době nemoci

Halloween – projekt pro žáky prvního stupně

Dnešní projekt Halloween zdobily masky a lucerničky, které si děti přinesly. Děti při vzájemné spolupráci složily text, který přinášel informace o Halloweenu. Společnými silami text přednesly do školního rozhlasu i pro žáky 2. stupně. Na závěr si všechny masky zatančily halloweenský tanec.

Dozvědět se více

Ekotým – první velká schůze

Odpady a voda, dvě témata, která si vybral náš školní Ekotým k řešení. Na první velké schůzce konané 26. září, jsme probrali, co nás trápí a co bychom chtěli zlepšit. Z celé školy se nás sešlo téměř 30. Zazněla celá řada nápadů od malých i velkých dětí. Domluvit se na prioritách musely děti samy mezi ...

Dozvědět se více

Sportovní den žáků prvního stupně

Dozvědět se více

Výlet

Výlet jsme začali v Bozkovských jeskyních, kde jsme se příjemně ochladili. Poté jsme jeli na farmu do Pěnčína. Tady nás čekala prohlídka chovu zvířat, ochutnávka sýrů a možnost vyrobit si z korálků vlastní šperk. V Pěnčíně dříve korálky vyráběli a zachovanou část výroby nám popsal její průvodce.

Dozvědět se více

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE