UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

2. třída

Co se učíme

15.04 - 21.0422.04 - 28.0429.04 - 05.05
Český jazyk a literatura
Slovesa Sl: Velikonoce Čt: Pohádky Ps: Psaní jednoduchých textů
Prvouka
Na louce
Matematika
Násobení a dělení čísly 1, 5 G: Čtvercová síť
Hudební výchova
Hodina neproběhne
Výtvarná výchova
Výtvarné vyjádření skutečnosti
Pracovní činnosti
Tělesná výchova
Plavání
Poznámky
Co si doplnit v době nemoci

Tradiční vánoční trhy

6. prosinec 2018

Dozvědět se více

Halloween

Dopoledne plné strašidel

Dozvědět se více

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE