2. třída

Co se učíme

03.12 - 09.1210.12 - 16.1217.12 - 23.12
Český jazyk a literatura
Tvrdé souhlásky, slabiky, psaní y, ý po tvrdých souhláskách Sl: Vzkaz, sms Čt: Vánoce, vánoční čas Ps: Psaní E, j, p
Prvouka
Zima, opakování
Matematika
Číselný obor 0 - 100, počítání po desítkách G: Přímka
Hudební výchova
Zpěv vánočních koled
Výtvarná výchova
Barevná kompozice - vánoční motivy
Pracovní činnosti
Andělé - práce s papírem
Tělesná výchova
Cvičení se švihadly, lanem, míčové hry
Poznámky
Co si doplnit v době nemoci

Tradiční vánoční trhy

6. prosinec 2018

Dozvědět se více

Halloween

Dopoledne plné strašidel

Dozvědět se více

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE