2. třída

Co se učíme

11.02 - 17.0218.02 - 24.0225.02 - 03.03
Český jazyk a literatura
Prvouka
Matematika
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova
Poznámky
Co si doplnit v době nemoci

Tradiční vánoční trhy

6. prosinec 2018

Dozvědět se více

Halloween

Dopoledne plné strašidel

Dozvědět se více

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín



Na Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE