3. třída

Co se učíme

03.12 - 09.1210.12 - 16.1217.12 - 23.12
Český jazyk a literatura
Vyjmenovaná slova s y/ý po l SL: Vánoce, vánoční zvyky ČT: Vánoční příběhy PS: Oprava chyb a přepis textu
Anglický jazyk
What´s this? What´s that? Toys and things aroud us
Prvouka
Neživá příroda - pozorování a porovnávání vlastností vzduchu, přírodnin
Matematika
Zaokrouhlování čísel na desítky, Násobení a dělení v oboru násobilky - procvičování G: Kruh
Hudební výchova
Zpěv vánočních koled, sluchové hry
Výtvarná výchova
Dekorativní práce - rytmizace jednod.dekorativních prvků a harmon.barev v pásu a ploše
Pracovní činnosti
Práce s drobným materiálem - vánoční výzdoba
Tělesná výchova
Míčové hry
Poznámky
Co si doplnit v době nemoci

Tradiční vánoční trhy

6. prosinec 2018

Dozvědět se více

Miletín na MISTROVSTVÍ SVĚTA

Florbal - O2 Arena - Praha

Dozvědět se více

Halloween

Dopoledne plné strašidel

Dozvědět se více

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE