UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

3. třída

Co se učíme

15.06 - 21.0622.06 - 28.0629.06 - 05.0706.07 - 12.0713.07 - 19.07
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Prvouka
Matematika
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova
Poznámky
Co si doplnit v době nemoci

Jaro

Jarní obrázky

Dozvědět se více

POŠTOVNÍ SCHRÁNKA PRO RODIČE

Návod k použití

Dozvědět se více

Matematika (30. 3.)

Sčítání a odčítání trojciferných čísel

Dozvědět se více

Český jazyk (30. 3.)

Vyjmenovaná slova po P

Dozvědět se více

POUŽÍVÁME ŠKOLNÍ KONFERENCI

Abychom se viděli a slyšeli

Dozvědět se více

Prvouka str. 54- 55

Fotografie stránek pracovního sešitu

Dozvědět se více

Matematika (23. 3.)

Pracovní list

Dozvědět se více

Český jazyk (23. 3.)

Zvíře z lesa

Dozvědět se více

3. třída Prvouka PS str. 51- 53

Fotografie stránek pracovního sešitu

Dozvědět se více

Ekotým na výstavě “Brána recyklace” v Hořicích

Ve středu odpoledne se členové ekotýmu vypravili na výstavu Brána recyklace. Získali jsme informace o tom, jak probíhá recyklace papíru, plastu, skla, kovů a nápojových kartonů. Víme, jak se tyto suroviny mohou dál využívat. Zjištěné informace se budeme snažit předat našim spolužákům a učitelům.

Dozvědět se více

Vánoční dílny v miletínské škole

Dne 3.12.2019 se od 15.00 do 18.00 uskutečnily vánoční dílny nejen pro děti, ale také i pro rodiče.

Dozvědět se více

Projekt 17. listopad

Ve dnech 12 . - 13. 11. 2019 na základní škole proběhly projektové dny na 1. a 2. stupni v duchu oslav 30. výročí sametové revoluce. Celý text a fotografie z různých částí projektu jsou přístupné pomocí odkazu níže.

Dozvědět se více

Halloween – projekt pro žáky prvního stupně

Dnešní projekt Halloween zdobily masky a lucerničky, které si děti přinesly. Děti při vzájemné spolupráci složily text, který přinášel informace o Halloweenu. Společnými silami text přednesly do školního rozhlasu i pro žáky 2. stupně. Na závěr si všechny masky zatančily halloweenský tanec.

Dozvědět se více

Ekotým – první velká schůze

Odpady a voda, dvě témata, která si vybral náš školní Ekotým k řešení. Na první velké schůzce konané 26. září, jsme probrali, co nás trápí a co bychom chtěli zlepšit. Z celé školy se nás sešlo téměř 30. Zazněla celá řada nápadů od malých i velkých dětí. Domluvit se na prioritách musely děti samy mezi ...

Dozvědět se více

Sportovní den žáků prvního stupně

Dozvědět se více

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE