UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

DUM – Digitální učební materiály

Materiály poskytne a informace podá Jiří Hofman na adrese info@zsmiletin.cz

1.sada

ZÁZNAMOVÝ ARCH                                                      VY_32_ZAZNAM_01

 

Název školy Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2842
Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

 

Třída Číslo hodiny Předmět Téma hodiny Ověřený studijní materiál Jméno vyučujícího
5. 1 ČJ Tvary přídavných jmen DUM 32/1 Všetečková
5. 2 ČJ Pravopis přídavných jmen DUM 32/2 Všetečková
5. 3 ČJ Pravopis přídavných jmen DUM 32/3 Všetečková
5. 4 ČJ Skloňování číslovek DUM 32/4 Všetečková
4. 5 ČJ Vzory podstatných jmen – r. stř. DUM32/9 Vzoreková
4. 6 ČJ Vzory podstatných jmen – r. stř. DUM32/10 Vzoreková
4. 7 ČJ Vzory podstatných jmen – r. stř. DUM32/13 Vzoreková
4. 8 ČJ Vzory podstatných jmen – r. žen. DUM32/14 Vzoreková
4. 9 ČJ Vzory podstatných jmen – r. muž. DUM32/15 Vzoreková
4. 10 ČJ Vzory podstatných jmen – r. žen. DUM32/11 Vzoreková
4. 11 ČJ Vzory podstatných jmen – r. muž. DUM32/12 Vzoreková
4. 12 ČJ Vzory podstatných jmen – opakování DUM32/16 Vzoreková
5. 13 ČJ Tvarosloví-opakování 1 DUM 32/5 Všetečková
3. 14 ČJ Pády podstatných jmen DUM32/20 Antonínová
5. 15 ČJ Tvarosloví-opakování 2 DUM 32/6 Všetečková
3. 16 ČJ Tvarosloví – podstatná jména DUM32/18  Antonínová
5. 17 ČJ Tvarosloví-opakování 3 DUM 32/7 Všetečková
4. 18 ČJ Vzory podstatných jmen – opakování DUM32/17 Vzoreková
3. 19 ČJ Tvarosloví – slovesa DUM32/19 Antonínová
4. 20 ČJ Shoda podmětu s přísudkem DUM32/8 Vzoreková

2. sada

ZÁZNAMOVÝ ARCH                                                      VY_32_ZAZNAM_02

 

Název školy Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2842
Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

 

Třída Číslo hodiny Předmět Téma hodiny Ověřený studijní materiál Jméno vyučujícího
5. 1 ČJ Slovní druhy-přídavná jména DUM 32/21 Všetečková
5. 2 ČJ Druhy přídavných jmen DUM 32/22 Všetečková
5. 3 ČJ Druhy přídavných jmen, sl.mnohoznačná DUM 32/23 Všetečková
5. 4 ČJ Druhy zájmen DUM 32/24 Všetečková
5. 5 ČJ Slovní druhy-číslovky DUM 32/25 Všetečková
5. 6 ČJ Ohebné slovní druhy DUM 32/26 Všetečková
5. 7 ČJ Slovní druhy-příslovce DUM 32/27 Všetečková
3. 8 ČJ Slovní druhy – podstatná jména DUM32/31 Antonínová
3. 9 ČJ Slovní druhy – číslovky DUM32/32 Antonínová
5. 10 ČJ Slovní druhy-opakování DUM 32/28 Všetečková
4. 11 ČJ Slovní druhy ohebné DUM32/29 Vzoreková
4. 12 ČJ Slovní druhy neohebné DUM32/30 Vzoreková
3. 13 ČJ Slovní druhy – přídavná jména DUM32/33 Antonínová
3. 14 ČJ Slovní druhy – zájmena DUM32/34 Antonínová
2. 15 ČJ Podstatná jména DUM32/36 Kulhavá
2. 16 ČJ Podstatná jména DUM 32/38 Kulhavá
2. 17 ČJ Slovesa DUM32/37 Kulhavá
2. 18 ČJ Slovesa DUM 32/39 Kulhavá
2. 19 ČJ Předložky a spojky DUM 32/40 Kulhavá
3. 20 ČJ Slovní druhy – příslovce DUM32/35 Antonínová

3. sada

ZÁZNAMOVÝ ARCH                                                      VY_32_ZAZNAM_03

 

Název školy Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2842
Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

 

Třída Číslo hodiny Předmět Téma hodiny Ověřený studijní materiál Jméno vyučujícího
3. 1 M Početní operace – opakování DUM32/51 Antonínová
3. 2 M Početní operace – opakování DUM32/52 Antonínová
1. 3 M Sčítání a odčítání do 20 DUM32/45 Laňarová
1. 4 M Sčítání a odčítání do 20 DUM32/46 Laňarová
2. 5 M Násobení v oboru 0-6 DUM 32/56 Kulhavá
1. 6 M Sčítání a odčítání do 20 DUM32/47 Laňarová
2. 7 M Násobení v oboru 0-10 DUM 32/57 Kulhavá
2. 8 M Sčítání a odčítání do 100 DUM 32/58 Kulhavá
3. 9 M Násobení mimo obor násobilky DUM32/53 Antonínová
2. 10 M Dělení v oboru 0-5 DUM 32/59 Kulhavá
3. 11 M Dělení se zbytkem DUM32/54  Antonínová
2. 12 M Násobky čísel 2 a 3 DUM 32/60 Kulhavá
1. 13 M Sčítání a odčítání do 20 DUM32/48 Dufková
5. 14 M Opakování učiva DUM 32/41 Všetečková
3. 15 M Početní operace DUM32/55 Antonínová
1. 16 M Opakování učiva DUM 32/42 Dufková
5. 17 M Magické čtverce DUM 32/43 Všetečková
1. 18 M Sčítání a odčítání do 20 DUM32/49 Dufková
1. 19 M Opakování učiva DUM32/44 Dufková
1. 20 M Sčítání a odčítání do 20 DUM32/50 Dufková

4. sada

ZÁZNAMOVÝ ARCH                                                      VY_32_ZAZNAM_04

 

Název školy Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2842
Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

 

Třída Číslo hodiny Předmět Téma hodiny Ověřený studijní materiál Jméno vyučujícího
6. 1. ČJ Dramatizace bájí, báje – shrnutí DUM32/61 Stejskalová
8. 2. ČJ Oprava slohové práce DUM32/62 Stejskalová
7. 3. ČJ Synonyma DUM32/63 Stejskalová
6. 4. ČJ Skloňování zájmen DUM32/64 Stejskalová
7. 5. ČJ Přísudek a podmět DUM32/65 Stejskalová
7. 6. ČJ Oprava slohové práce,životopis DUM32/66 Stejskalová
6. 7. ČJ Číslovky – druhy, zájmena – opakování DUM32/67 Stejskalová
6. 8. ČJ Číslovky – skloňování DUM32/68 Stejskalová
8. 9. ČJ Několikanásobný větný člen, přístavek DUM32/69 Stejskalová
9. 10. ČJ Opakování učiva 9.ročníku DUM32/70 Stejskalová
7. 11. ČJ Opakování učiva 7.ročníku, test DUM32/71 Stejskalová
8. 12. ČJ Opakování učiva 8.ročníku DUM32/72 Stejskalová
9. 13. ČJ Větné rozbory, pravopisná cvičení, opakování učiva 9.ročníku DUM32/73 Stejskalová
8. 14. ČJ Opakování učiva 8.ročníku DUM32/74 Stejskalová
6. 15. ČJ Shoda přísudku s podmětem, opakování učiva DUM32/75 Stejskalová
9. 16. ČJ Opakování učiva 9.ročníku DUM32/76 Stejskalová
7. 17. ČJ Opakování učiva 7.ročníku DUM32/77 Stejskalová
7. 18. ČJ Opakování učiva DUM32/78 Stejskalová
6. 19. ČJ Opakování učiva DUM32/79 Stejskalová
7. 20. ČJ Opakování učiva – práce s pracovním listem DUM32/80 Stejskalová

5. sada

ZÁZNAMOVÝ ARCH                                                          VY_32_ZAZNAM_05

 

Název školy Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2842
Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

 

Třída Číslo hodiny Předmět Téma hodiny Ověřený studijní materiál Jméno vyučujícího
3. 1 M Sčítání a odčítání do 20 DUM 32/161 Všetečková
3. 2 M Sčítání a odčítání do 100 DUM 32/162 Všetečková
3. 3 M Procvičování dělení DUM 32/163 Všetečková
3. 4 M Násobky 6 DUM 32/164 Všetečková
3. 5 M Násobky 7 DUM 32/165 Všetečková
3. 6 M Násobky 3 – 6 DUM 32/166 Všetečková
3. 7 M Procvičování násobků 6 DUM 32/167 Všetečková
3. 8 M Sčítání do 100 DUM 32/168 Všetečková
3. 9 M Procvičování násobilky 1-6 DUM 32/169 Všetečková
3. 10 M Procvičování násobilky 7 DUM 32/170 Všetečková
3. 11 M Sčítání a odčítání do 100 DUM 32/171 Všetečková
3. 12 M Procvičování násobilky DUM 32/172 Všetečková
3. 13 M Sčítání a odčítání do 100 DUM 32/173 Všetečková
3. 14 M Magické čtverce DUM 32/174 Všetečková
3. 15 M Sčítání a odčítání v oboru do 1000 DUM 32/175 Všetečková
3. 16 M Pyramida DUM 32/176 Všetečková
3. 17 M Písemné sčítání-procvičování učiva DUM 32/177 Všetečková
3. 18 M Procvičování násobilky DUM 32/178 Všetečková
3. 19 M Procvičování násobilky DUM 32/179 Všetečková
3. 20 M Nakupujeme-písemní sčít. a odčít. DUM 32/180 Všetečková

6. sada

ZÁZNAMOVÝ ARCH                                                                 VY_32_ZAZNAM_06

 

Název školy Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2842
Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

 

Třída Číslo hodiny Předmět Téma hodiny Ověřený studijní materiál Jméno vyučujícího
7. 1. ČJ Skloňování podstatných jmen – oči,uši DUM32/121 Stejskalová
7. 2. ČJ Skloňování podstatných jmen – ruce, nohy DUM32/122 Stejskalová
7. 3. ČJ Přídavná jména DUM32/123 Stejskalová
7. 4. ČJ Pracovní list – přídavná jména DUM32/124 Stejskalová
8. 5. ČJ Podstatná jména  I.část DUM32/125 Stejskalová
8. 6. ČJ Podstatná jména  II.část DUM32/126 Stejskalová
7. 7. ČJ Zájmena DUM32/127 Stejskalová
7. 8. ČJ Vztažná zájmena – jenž,jež,jež DUM32/128 Stejskalová
7. 9. ČJ Číslovky DUM32/129 Stejskalová
8. 10. ČJ Slovesa DUM32/130 Stejskalová
8. 11. ČJ Neohebné slovní druhy DUM32/131 Stejskalová
7. 12. ČJ Rod činný a trpný DUM32/132 Stejskalová
8. 13. ČJ Skloňování obecných jmen přejatých  I.část DUM32/133 Stejskalová
8. 14. ČJ Skloňování obecných jmen přejatých   II.část DUM32/134 Stejskalová
8. 15. ČJ Slovesné vzory 1.třídy DUM32/135 Stejskalová
8. 16. ČJ Slovesné vzory 2.třídy DUM32/136 Stejskalová
6. 17. ČJ Skloňování vlastních jmen osobních DUM32/137 Stejskalová
6. 18. ČJ Pomnožná jména místní DUM32/138 Stejskalová
9. 19. ČJ Slovesné třídy a vzory DUM32/139 Stejskalová
9. 20. ČJ Slovesné kategorie a tvary sloves DUM32/140 Stejskalová

7. sada

ZÁZNAMOVÝ ARCH                                                      VY_32_ZAZNAM_07

 

Název školy Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2842
Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

 

Třída Číslo hodiny Předmět Téma hodiny Ověřený studijní materiál Jméno vyučujícího
3. 1 ČJ Tvrdé a měkké souhlásky DUM 32/181 Všetečková
1. 2 PR Ovoce a zelenina DUM 32/201 Kulhavá
3. 3 ČJ Párové souhlásky t,d,ť,ď DUM 32/182 Všetečková
4. 4 PR Stavba těla rostlin DUM 32/207 Antonínová
3. 5 ČJ Párové souhlásky-procvičování DUM 32/183 Všetečková
3. 6 ČJ Tvrdé a měkké slabiky DUM 32/184 Všetečková
4. 7 ČJ Vyjmenovaná slova DUM 32/268 Antonínová
4. 8 ČJ Vyjmenovaná slova DUM 32/269 Antonínová
1. 9 M Sčítání a odčítání do 3 DUM 32/221 Kulhavá
3. 10 ČJ Párové souhlásky – procvičování DUM 32/185 Všetečková
5. 11 ČJ Slovesný způsob DUM 32/241 Vzoreková
2. 12 PR Živočichové ve volné přírodě DUM 32/202 Laňarová
5. 13 ČJ Slovesný způsob DUM 32/242 Vzoreková
2. 14 PR Druhy ovoce DUM 32/203 Laňarová
5. 15 PR Živé organismy DUM 32/204 Vzoreková
5. 16 PR Rostliny DUM 32/205 Vzoreková
5. 17 PR Živočichové DUM 32/206 Vzoreková
2. 18 M Sčítání a odčítání do 20 DUM 32/222 Laňarová
1. 19 M Sčítání a odčítání do 4-úvod DUM 32/223 Kulhavá
3. 20 ČJ Vyjmenovaná slova po B-úvod DUM 32/261 Všetečková

8. sada

ZÁZNAMOVÝ ARCH                                                          VY_32_ZAZNAM_08

 

Název školy Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2842
Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

 

Třída Číslo hodiny Předmět Téma hodiny Ověřený studijní materiál Jméno vyučujícího
1. 1 M Sčítání a odčítání do 4-příklady DUM 32/224 Kulhavá
3. 2 ČJ Vyjmenovaná slova po B – procvič. DUM 32/262 Všetečková
1. 3 ČJ Písmeno a DUM 32/186 Kulhavá
4. 4 PR Léčivé a jedovaté rostliny DUM 32/210 Antonínová
3. 5 ČJ Vyjmenovaná slova po B-slova příb. DUM 32/263 Všetečková
4. 6 ČJ Podstatná jména – skloňování DUM 32/247 Antonínová
3. 7 M Násobky 6 DUM 32/264 Všetečková
4. 8 M Početní operace do 1 000 DUM 32/225 Antonínová
4. 9 PR Houby DUM 32/208 Antonínová
3. 10 ČJ Procvičování vyjm.slov po B DUM 32/265 Všetečková
3. 11 ČJ Vyjmenovaná slova po L-úvod DUM 32/266 Všetečková
1. 12 M Sčítání a odčítání do 5 DUM 32/226 Kulhavá
4. 13 PR Stromy a keře DUM 32/209 Antonínová
5. 14 ČJ Shoda podmětu s přísudkem DUM 32/245 Vzoreková
5. 15 ČJ Shoda podmětu s přísudkem DUM 32/246 Vzoreková
1. 16 ČJ Skládání slov DUM 32/188 Kulhavá
3. 17 ČJ Vyjmenovaná slova po L-slova příb. DUM 32/267 Všetečková
1. 18 ČJ Vyhledávání slov dle hlásky DUM 32/189 Kulhavá
2. 19 ČJ Tvrdé souhlásky DUM 32/187 Dufková
4. 20 ČJ Slovesa – časování DUM 32/248 Antonínová

9. sada

ZÁZNAMOVÝ ARCH                                                          VY_32_ZAZNAM_09

 

Název školy Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2842
Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

 

Třída Číslo hodiny Předmět Téma hodiny Ověřený studijní materiál Jméno vyučujícího
5. 1 ČJ Vzory podstatných jmen DUM 32/243 Vzoreková
5. 2 ČJ Vzory podstatných jmen DUM 32/244 Vzoreková
1. 3 M Sčítání a odčítání do 5-zima DUM 32/228 Kulhavá
2. 4 M Sčítání a odčítání do 20 DUM 32/227 Dufková
4. 5 M Početní operace do 10 000 DUM 32/229 Antonínová
3. 6 PR Živá příroda – úvod DUM 32/211 Všetečková
1. 7 ČJ Písmeno a hláska V, v DUM 32/190 Kulhavá
3. 8 PR Byliny, dřeviny-procvičování DUM 32/212 Všetečková
3. 9 M Procvičování násobilky 6 DUM 32/270 Všetečková
3. 10 ČJ Vyjmenovaná slova po P-úvod DUM 32/271 Všetečková
4.  11 PR Volně žijící zvířata DUM 32/213 Antonínová
4. 12 PR Třídění živočichů DUM 32/214 Antonínová
3. 13 ČJ Vyjmenovaná slova po P-procvič. DUM 32/272 Všetečková
5. 14 ČJ Vzory přídavných jmen DUM 32/249 Vzoreková
1. 15 M Sčítání a odčítání do 8 DUM 32/230 Kulhavá
5. 16 ČJ Vzory příd. jmen – vzor mladý DUM 32/250 Vzoreková
1. 17 ČJ Tiskací a psací tvar písmen DUM 32/191 Kulhavá
1. 18 M Sčítání a odčítání do 10 DUM 32/231 Kulhavá
4. 19 ČJ Skloňování podst.jm.rodu středního DUM 32/251 Antonínová
4. 20 ČJ Skloňování podst.jm.rodu ženského DUM 32/252 Antonínová

10. sada

ZÁZNAMOVÝ ARCH                                                      VY_32_ZAZNAM_10

 

Název školy Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2842
Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

 

Třída Číslo hodiny Předmět Téma hodiny Ověřený studijní materiál Jméno vyučujícího
8. 1. Z Střední Evropa – opakování, vlajky států DUM32/81 Fikar
8. 2. Z Severní Evropa – opakování, vlajky států DUM32/82 Fikar
8. 3. Z Západní Evropa – opakování, vlajky států DUM32/83 Fikar
8. 4. Z Jižní Evropa – opakování, vlajky států DUM32/84 Fikar
8. 5. Z Jihovýchodní Evropa – opakování, vlajky států DUM32/85 Fikar
8. 6. D Situace dělnictva ve 2. pol. 19. st. DUM32/96 Fikar
8. 7. D Opakování historických slohů DUM32/99 Fikar
9. 8. D Kultura našich zemí přelomu 19. a 20. st., opakování DUM32/106 Fikar
8. 9. Z Přírodní oblasti Evropy DUM32/107 Fikar
9. 10. D První světová válka DUM32/108 Fikar
9. 11. D První světová válka DUM32/111 Fikar
9. 12. D První světová válka DUM32/112 Fikar
9. 13. D První světová válka u nás DUM32/115 Fikar
9. 14. D První světová válka u nás DUM32/116 Fikar
8. 15. D Baroko – opakování DUM32/117 Fikar
9. 16. D ČSR ve 20. letech 20. století, osobnosti DUM32/118 Fikar
6. 17. D Starověký Egypt – opakování DUM32/119 Fikar
8. 18. Z Maďarsko a Slovensko (práce s atlasem) DUM32/120 Fikar
6. 19. D Starověká Čína a Indie – opakování DUM32/281 Fikar
8. 20. Z Polsko DUM32/282 Fikar

11. sada

ZÁZNAMOVÝ ARCH                                                     VY_32_ZAZNAM_11

 

Název školy Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2842
Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

 

Třída Číslo hodiny Předmět Téma hodiny Ověřený studijní materiál Jméno vyučujícího
8. 1. Z ČR – úvod DUM32/86 Fikar
8. 2. Z ČR – úvod II DUM32/87 Fikar
8. 3. Z Geologie ČR – úvod DUM32/88 Fikar
8. 4. Z Geologie ČR – Český masív DUM32/89 Fikar
8. 5. Z Geologie ČR – Západní Karpaty DUM32/90 Fikar
8. 6. Z Geologie ČR – opakování DUM32/91 Fikar
8. 7. Z Podnebí ČR DUM32/92 Fikar
8. 8. Z Podnebí ČR DUM32/93 Fikar
8. 9. Z Vodstvo ČR 1. část DUM32/94 Fikar
8. 10. Z Vodstvo ČR 1. část – opakování DUM32/95 Fikar
8. 11. Z Vodstvo ČR 2. část DUM32/97 Fikar
8. 12. Z Vodstvo ČR 2. část – opakování DŮM32/98 Fikar
9. 13. Z Ochrana přírody a krajiny v ČR DUM32/100 Fikar
9. 14. Z Ochrana přírody a krajiny v ČR – opakování DUM32/101 Fikar
9. 15. Z Obyvatelstvo ČR I DUM32/102 Fikar
9. 16. Z Obyvatelstvo ČR I – opakování DUM32/103 Fikar
9. 17. Z Obyvatelstvo ČR II DUM32/104 Fikar
9. 18. Z Obyvatelstvo ČR II – opakování DUM32/105 Fikar
9. 19. Z Sídla ČR DUM32/109 Fikar
9. 20. Z Sídla ČR – opakování DUM32/110 Fikar

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE