UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

VIZE ŠKOLY

VZÁJEMNÝ RESPEKT

Dbáme na dobré vztahy jak mezi školou, rodinou a dítětem, tak i vzájemně mezi dětmi ve škole.

VZDĚLANOST

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Nabízíme pro žáky naší školy bezplatné zájmové kroužky širokého spektra, ve kterých podpoříme jejich individuální schopnosti.

SOUTĚŽE

Podporujeme účast našich žáků na vědomostních a sportovních soutěžích.

DŮRAZ NA ROZVOJ ŽÁKA

V naší škole respektujeme individuální předpoklady k učení každého žáka a snažíme se ho dále rozvíjet vhodnými metodami.

BEZPEČNÉ A ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ

Chceme být prosperující školou moderního typu, která bude své žáky vzdělávat v bezpečném a motivujícím prostředí.

 

Přejeme si, aby v naší škole bylo dobře žákům i učitelům, abychom školu mohli označovat jako školu rodinného typu. Chceme být prosperující školou moderního stylu. Cílem je společný zájem – poznávat, prožívat a tvořit v bezpečném prostředí vně i uvnitř školy.

Naše žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se v rychle se měnícím světě. Výchova a vzdělání u nás jim zajistí rozvoj samostatného myšlení, naučí je samostatně získávat informace, kriticky je posuzovat, třídit a pracovat s nimi.

V bezpečném a motivujícím prostředí vytváříme podmínky pro maximální duševní i fyzický rozvoj každého žáka na jeho maximální úrovni s důrazem na klíčové kompetence a vnitřní motivaci k celoživotnímu učení.

 

 

  • Využíváme efektivní metody výuky, které vedou k týmové práci, k vzájemné pomoci a respektu.

  • Usilujeme o to, aby se naši žáci stali vzdělanými lidmi, kteří jsou si vědomi odpovědnosti za následky svých činů i rozhodnutí, dokáží kreativně myslet, kriticky uvažovat, efektivně komunikovat, budou mít touhu se celoživotně vzdělávat a potřebu chovat se ohleduplně k přírodě. Osobnostní a sociální výchova je nedílnou součástí života školy.

 

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE