UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

Adresa :
Na Parkáni 107, 507 71 Miletín
www.zsmiletin.cz
Identifikátor ředitelství : 650 062 329
E- mail : info@zsmiletin.cz

ID datové schránky: 9nymncp

Zřizovatel : Město Miletín, nám. K.J.Erbena 99, 507 71 Miletín

Právní forma : příspěvková organizace, IČO : 75015293

1.2 Zařazení do sítě škol :
Nejnovější rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zařazení školy do sítě škol, předškolních a školských zařízení bylo vydáno v Praze dne 16.12.2005
pod čj. 35 118/2005-21.

Škola sdružuje :
základní školu IZO 102 206 325 kapacita 270 žáků
školní družinu IZO 117 300 179 kapacita 50 žáků
mateřskou školu IZO 107 582 902 kapacita 40 dětí
školní jídelnu IZO 102 818 355 kapacita 500 stravovaných
školní jídelnu
(výdejnu) IZO 168 100 754 kapacita 40 stravovaných

Telefony :
ředitelna : 493 693 491 (záznamník)
739 062 194, 603 571 389
ekonomické oddělení : 493 693 071, 739 039 234
školní jídelna: 732 518 566

školní družina: 605 066 855

mateřská škola: 731 177 084

Vedení školy
Ředitelka školy : Mgr. Jana Velichová
Zástupkyně ředitelky : Mgr. Jana Stejskalová
Vedoucí odloučeného pracoviště MŠ : Lenka Chlubnová
Ekonomické oddělení : Miloslava Šafránková
Vedoucí školní jídelny : Helena Zemanová

Odloučená pracoviště :

Mateřská škola – Bidlova 297, 507 71 Miletín
Školní jídelna – Bidlova 377, 507 71 Miletín
Školní jídelna -výdejna, Bidlova 297, 507 71 Miletín

Mateřská škola Korálka Miletín

Bidlova 297, 507 71 Miletín
telefon: 731 177 084
e-mail: ms.koralka@seznam.cz

N@pište nám

info@zsmiletin.cz
ms.koralka@seznam.cz
jidelna@zsmiletin.cz
prijmeni@zsmiletin.cz

NAPIŠTE NÁM

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE