UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE
1

RODINNÝ PŘÍSTUP

Přejeme si, aby v naší škole bylo dobře žákům i učitelům, abychom školu mohli označovat jako školu rodinného typu.

2

MODERNÍ METODY VÝUKY

Využíváme efektivní metody výuky, které vedou k týmové práci, k vzájemné pomoci a respektu.

3

CELOŽIVOTNÍ UČENÍ

Usilujeme o to, aby se naši žáci stali vzdělanými lidmi, kteří dokáží kreativně myslet, efektivně komunikovat.

NÁŠ TÝM UČITELŮ

VAŠE DĚTI NEVEDEME ZA RUČIČKU, ALE UKAZUJEME CESTU K CÍLI

níže uvedení zaměstnanci mají adresu ve tvaru prijmeni@zsmiletin.cz

Mgr. Jana Velichová

ředitelka školy
vyučující 1.stupně

Jiří Hofman

ICT koordinátor
vyučující 2.stupně
třídní učitel 6. třídy

Mgr. Marie Dufková

vyučující 1.stupně
třídní učitelka 3.třídy

Mgr. Martina Holmanová

metodička prevence
vyučující 1.stupně
třídní učitelka 4.třídy

Mgr. David Hruška

vyučující 2.stupně
třídní učitel 7.třídy

Mgr. Jana Tomková

vyučující 2.stupně

Mgr. Pavlína Festová

vyučující 2.stupně

Jiří Zelený

vyučující 2.stupně

Šárka Valentová

vychovatelka ve školní družině
asistent pedagoga

Mgr. Jana Stejskalová

zástupkyně ředitelky školy
výchovná poradkyně
vyučující 2.stupně

Mgr. Iva Kulhavá

vyučující 1.stupně
třídní učitelka 2.třídy

Mgr. Iveta Všetečková

vyučující 1.stupně
třídní učitelka 5.třídy

Mgr. Dagmar Poznerová

vyučující 2.stupně
asistent pedagoga

Bc. Markéta Fojtíková

vyučující 2.stupně
třídní učitelka 9.třídy
asistent pedagoga

Mgr. Michaela Fikarová

učitelka 1. stupně
třídní učitelka 1.třídy

Mgr. Martin Fikar

vyučující 2.stupně
třídní učitel 8.třídy

Naděžda Vávrová

vychovatelka ve školní družině

Lucie Tomíčková

asistent pedagoga

UČITELŮ

TŘÍD

KROUŽKŮ

PŘEDMĚTŮ

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE