UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

Živočichové roku

Každoročně ochránci živočichů volí zástupce ohrožených živočichů v České republice.  Letos se ptákem roku stal sýček obecný.

Sýček je malá sova o velikost 23 – 25 cm, váží přibližně 150 – 250 g. Což je přibližná velikost domácího holuba.

Sýček obecný je v České republice prakticky vyhynulou sovou. Sýček se neumí vypořádávat s četnými nástrahami, které mu klade člověk do cesty (sudy s vodou, bazény, nádrže). Pro ochranu sýčků je vhodné odtraňovat nebo jinak zabezpečovat tyto nástrahy v okolí lidských obydlí. Dále je velmi žádoucí vyvěšovat budky, které sýčci rádi využívají. V ČR přežívá přibližně 100-130 párů.

Sýček běžně hnízdil v dutinách, které člověk odstraňuje stejně jako území, na kterém sýček loví.

 

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE