UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

Vánoční dílny v miletínské škole

Nastal adventní čas a učitelé základní školy vymysleli, že uskuteční 3.12.2019 od 15.00 -18.00 vánoční dílny nejen pro děti, ale také i pro rodiče.

V prostorách školní jídelny, školní dílny a učebny 2.třídy se vytvořila jednotlivá pracoviště, kde pod vedením pedagogů si žáci společně s rodiči mohli vyrobit předměty, které měly nádech vánoční tematiky – svícínky, hvězdičky, vánoční stromečky z kartonu, nebo svůj výrobek mohou někomu darovat pod stromeček o Vánocích, např. pečený čaj, lapače snů, tzv. placky s vlastními motivy nebo předkreslenými předlohami aj.

Vánoční atmosféru dovytvářela dvě stanoviště : kavárna, kde se účastníci vánočních dílen mohli občerstvit ( dospělí kávou, žáci čajem), a vánoční cukrárna, ve které například nikdo neodolal vynikajícímu závinu z „dílny“ kuchařek školní jídelny a dobrotám, které připravili žáci 8.třídy.

Cílem této akce bylo, abychom se v adventním čase zastavili, vzájemně spolupracovali a popovídali si v pomyslném trojlístku: rodiče – učitelé – žáci.

Děkujeme všem, kteří se účastnili vánočních dílen. Krásné Vánoce!

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE