UDÁLOSTI ·   NOVINKY ·   +420 493 693 491
  KONTAKTY ·   PRO UČITELE

Projekt 17. listopad

Sametová revoluce na ZŠ Miletín po 30 letech

Ve dnech 12 . – 13. 11. 2019 na základní škole proběhly projektové dny na 1. a 2. stupni v duchu oslav 30. výročí sametové revoluce. Koordinátorem této akce byl Mgr. Martin Fikar, který navrhl témata nebo činnosti, jaké by žáci mohli vykonávat v souvislosti se 17. listopadem. Žáci jednotlivých stupňů byli rozděleni do skupin napříč třídami a místo klasické výuky plnili úkoly spojené s danou tematikou.

Čím se zabývali naši žáci? Ti nejmladší například vyráběli z krepového papíru karafiáty, skládali puzzle a získali tím obraz dokumentující fotografie z dané doby, naučili se zpívat píseň Náměšť a při zpěvu využili učební pomůcky na hudební výchovu boomhackery   (pěnové tyče, které vydávají určité tóny), vytvářeli tzv. „Železnou oponu“, v pracovních skupinách zapisovali informace o roce 1989 na plakáty.

Na 2.stupni se žáci zapojili do výroby transparentů na demonstraci, získávali informace o událostech 17. 11. a dění před demonstracemi formou filmových záznamů, ověřovali své znalosti prostřednictvím jednoduchých testů. Aby pochopili historické souvislosti, byli seznámeni i s událostmi z roku 1939.

Je nutné vysvětlit, že těmto projektovým dnům předcházela akce 11. 11. 2019, která měla celý projekt tzv. odstartovat. Tím se stal 30 minutový běh nebo 30 minutová chůze „ za oběti komunismu“. Zúčastnila se celá škola v rámci výuky.

Dny probíhaly v duchu socialismu. Žáci oslovovali paní učitelky a pány učitele „soudružko a soudruhu“, přáli si : „Čest práci!“. I přestávky probíhaly v duchu totality . Žáci na tuto hru velice rychle přistoupili. Ráno před vyučováním ze školního rozhlasu zazněly budovatelské písně.

Všichni žáci školy měli možnost vytvořit si ve školních dílnách otisk klíče, aby z něho byl vyroben odlitek.

Celá akce vyvrcholila jednotnou demonstrací, která se uskutečnila na veřejném prostranství před školou, ale i na náměstí K. J. Erbena. Demonstrace byla zakončena písní Náměšť, kterou na kytaru doprovázela paní učitelka D. Poznerová a žák 8. třídy A. Poláček.

V dopoledních hodinách do školy přišel i starosta M. Nosek a místostarostka S. Hlaváčková. Oběma se projektový den velice líbil, navštívili všechny třídy a také si udělali otisk symbolického klíče.

V odpoledních hodinách ve škole probíhaly rodičovské schůzky. Na úvod se rodiče, učitelé a žáci shromáždili kvůli nepříznivému počasí ve vstupních prostorách školy. Mgr. M. Fikar rodičům objasnil cíl projektových dnů a následně si všichni zazpívali píseň Náměšť jako připomínku na studentské stávkování.

Ve škole v multimediální učebně bylo vytvořeno muzeum „Retro vzpomínek“, které si rodiče mohli po rodičovských schůzkách prohlédnout. Mimo jiné zde byly nainstalovány panely s výstupy žáků z projektových dnů.

Děkujeme celému pedagogickému sboru za realizaci projektových dnů. Vážíme si Vaší práce.

Vedení školy – Jana Velichová a Jana Stejskalová

NAŠE ŠKOLA

Žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se ve světě a býti zodpovědnými za své činy.

        

KONTAKTY

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka MiletínNa Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon: 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz


PRO UČITELE